แนะห้ามใช้ คริปโตเคอเรนซี ชำระค่าสินค้าหรือบริการ

ก.ล.ต. ธปท. แนะห้ามใช้ คริปโตเคอเรนซี ชำระค่าสินค้าหรือบริการ

วันที่ 25 ม.ค. 65 ที่ผ่านมา นางสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สานนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตัวย่อ ธปท. ได้กล่าวว่า จากเรื่อง คริปโตเคอเรนซี ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในเวลานี้ ซึ่งจากเดิมที่มีการซื้อขายเพื่อการลงทุน แต่ในปัจจุบันเริ่มมีการนำ สินทรัพย์ดิจิทัล มาใช้ชำระค่าบริการ และสินค้า โดยทาง ธปท. และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตัวย่อ ก.ล.ต. ได้ติดตามดูและเก็บข้อมูลมาโดยตลอด

หลายธุรกิจเริ่มเล็งเห็นความสะดวกในการชำระสินค้าและบริการด้วย คริปโตเคอเรนซี

ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล หลาย ๆ ราย ได้ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจในลักษณะให้บริการ และแสดงตนว่าพร้อมจะให้บริการแก่ร้านค้าและผู้ประกอบการในธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วย คริปโตเคอเรนซี มีการรับ สินทรัพย์ดิจิทัล ในการซื้อสินค้า เมื่อผู้ประกอบการหลาย ๆ ราย ได้นำ คริปโตเคอเรนซี เข้ามามีบทบาทในธุรกิจมากขึ้น เกิดการนำ สินทรัพย์ดิจิทัล มาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการ

การใช้ คริปโตเคอเรนซี ชำระค่าสินค้าและบริการ และความเสี่ยง

การชำระค่าบริการและสินค้า ซึ่งก็ทำให้มีความเสี่ยงจากการสูญมูลค่าที่เกิดจากความผันผวนของราคา คริปโตเคอเรนซี ตามราคาความผันผวนของราคาบิทคอยน์ ความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ ความเสี่ยงข้อมูลของผู้เล่นรั่วไหล หรือการถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินนั่นเอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบดังกล่าว จึงได้นำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาใช้ควบคุมไม่ให้เกิดการนำ สินทรัพย์ดิจิทัล มาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้า หรือบริการ เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเอง

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. นำมาใช้เกี่ยวกับ คริปโตเคอเรนซี

หลักเกณฑ์ที่ได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการของ ก.ล.ต. มีดังนี้ 

  1. ผู้ประกอบการธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล ต้องไม่โฆษณาเชิญชวน เพื่อให้ร้านค้าสามารถรับชำระค่าสินค้า หรือบริการด้วยเหรียญ คริปโตเคอเรนซี ได้
  2. ผู้ประกอบการธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล ไม่จัดทำระบบ หรือเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกใด ๆ ในการรับชำระด้วย สินทรัพย์ดิจิทัล
  3. ผู้ประกอบการธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล ไม่มีการเปิดกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ wallet เพื่อรับชำระค่าสินค้า หรือบริการด้วย สินทรัพย์ดิจิทัล
  4. กรณีที่ผู้ซื้อขายทำการขาย สินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อรับเป็นเงินบาท ผู้ประกอบการธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล ต้องโอนเงินบาทเข้าบัญชีผู้ซื้อขายเท่านั้น

ก.ล.ต. ธปท. กำลังเฮียริ่งอยู่ในเวลานี้ หากแล้วเสร็จ จะมีผลบังคับหลักเกณฑ์ดังกล่าวกับผู้ประกอบธุรกิจ คริปโตเคอเรนซี จะต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ