DeFi 2.0 การกระจายอำนาจทางการเงิน

DeFi 2.0 เบื้องต้น : การกระจายอำนาจทางการเงิน พร้อมแล้วที่จะขยายการเข้าถึงแต่ยังมีความท้าทายรออยู่

เมื่อเทียบกับสวนที่มีกำแพงล้อมรอบของการเงินแบบดั้งเดิม ประโยชน์ของ DeFi มีการนำเสนอเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายสำหรับผู้บริโภค แต่เนื่องจากความที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ของระบบนิเวศ ได้นำไปสู่ข้อบกพร่องมากมาย เช่น impermanent loss และการขาดแคลนของ liquidity mining  ที่ต้องการให้ผู้ใช้หลายคนประนีประนอมรับได้ในความเสี่ยง

นี่คือที่มาของ DeFi 2.0

DeFi 2.0 คืออะไร ?

ในสาระสำคัญและเช่นเดียวกับการทำซ้ำของเทคโนโลยี ( ไม่ใช่แค่บล็อกเชน ) DeFi 2.0 คือ เป็นการเคลื่อนไหวที่มุ่งเน้นการปรับปรุงข้อบกพร่องจากของเดิม ในขณะที่ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเพิ่มเติม จะกล่าวถึงในบทความ DeFi 101 ต่อไปนี้ ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง DeFi 1.0 และ DeFi 2.0 มีศูนย์กลางอยู่ที่สภาพคล่อง ความสามารถในการปรับขนาด ความปลอดภัย และการรวมศูนย์

ทำไม DeFi 2.0 ถึงสำคัญ

ความเสี่ยงของภาพรวม แง่มุมหนึ่งที่ใช้ร่วมกันของธุรกิจหรือบริการที่ประสบความสำเร็จ ( โดยไม่คำนึงถึงอุตสาหกรรม ) คือการช่วยสร้าง ( หรือเสริมกำลัง ) เส้นทางที่มีการต้านน้อยที่สุดสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

ตัวอย่างเช่น Amazon ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลา ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ Uber และ Airbnb ช่วยปรับปรุงและประหยัดเวลา ในด้านต้นทุนและความพยายามในการขนส่ง ที่พัก ฯลฯ

อาจมีคนโต้แย้งจากทั้งมุมมองมหภาคและจุลภาค ว่าจุดประสงค์ของ DeFi นั้นคล้ายคลึงกันโดยตั้งใจที่จะลดอุปสรรค ในการเข้าสู่การแก้ปัญหาทางการเงินที่แข่งขันกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ที่มักจะดิ้นรนกับการเข้าถึงสินเชื่อ สามารถหาทางเลือกอื่นที่ไม่มีอคติกับ MakerDAO หรือ Compound

อย่างไรก็ตาม วิธีการในปัจจุบันที่จำเป็นในการได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่เน้น DeFi เป็นหลัก เช่น การให้ยืม staking หรือ yield farming ยังคงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับผู้ใช้ทั่วไป แต่ด้วยการทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ง่ายขึ้น ให้สิ่งจูงใจที่แข็งแกร่งขึ้น สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ และบรรเทาผลกระทบ ระดับของความไม่แน่นอนในตลาด web3 DeFi 2.0 สามารถช่วยย้ายพรมที่อุดมไปด้วยแพลตฟอร์มและทรัพยากรไปสู่เส้นทางที่กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อทำให้การเงินเป็นประชาธิปไตยได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงยิ่งขึ้น

ข้อบกพร่องของ DeFi 1.0

เพื่อให้เข้าใจถึงความเกี่ยวข้องของ DeFi 2.0 มากขึ้น เราสามารถแจกแจงถึงปัญหาทั่วไปที่พยายามแก้ไขอยู่

Liquidity ( สภาพคล่อง ) : การจัดหาสภาพคล่องให้กับกลุ่มเงินทุน จำเป็นต้องมีการล็อกเงินทุนและมูลค่ารวม แม้จะแยกออกจากกันในบล็อกเชนและตลาด ความแข็งแกร่งทางการเงินนี้ มักส่งผลให้เกิดการขาดประสิทธิภาพของเงินทุน

Liquidity Mining ( สภาพคล่องการขุด): โปรโตคอล DeFi จำนวนมาก ประสบปัญหาการขาดแรงจูงใจในทางปฏิบัติในระยะยาว สำหรับผู้ให้บริการสภาพคล่อง นอกเหนือจากการแจกจ่ายโทเคน LP ปัญหาทั่วไปอย่างหนึ่งของผู้ให้บริการสภาพคล่องคือ พวกเขามักจะถอนทรัพยากรและรางวัลที่จัดสรรไว้เป็นประจำ เมื่อมีสิทธิ์หรือเมื่อมีโปรโตคอลที่แข่งขันได้กับ APY ที่สูงขึ้น การขายโทเคนดั้งเดิมของโปรโตคอลในตลาดเป็นระยะและยอมจำนนนี้มักทำให้เกิดอุปทานที่ลดลง

Scalability ( ความสามารถในการปรับขนาด ): แพลตฟอร์ม DeFi ที่พบกับกิจกรรมเครือข่ายในช่วงเวลาสูง มักจะประสบกับความแออัดของข้อมูล คอขวดเหล่านี้ชะลอความเร็วของการทำธุรกรรม และทำให้ค่าธรรมเนียมเครือข่าย เช่น แก๊ส ( ในกรณีของ Ethereum ) มีราคาแพงขึ้นเรื่อย ๆ

Security ( ความปลอดภัย ): แม้ว่าจะมีการตรวจสอบ smart contracts เป็นระยะ แต่การอัปเกรดและการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ตามปกติ มักจะนำไปสู่ข้อมูลที่ล้าสมัยและซ้ำซ้อน แม้กระทั่งจากบริษัทรักษาความปลอดภัย DeFi ที่น่าเชื่อถือ เช่น certik ด้วยลักษณะทางเทคนิคขั้นสูงของระบบเหล่านี้ ผู้ใช้ DeFi ส่วนใหญ่ยังคงไม่เข้าใจวิธีจัดการความเสี่ยงอย่างปลอดภัย หรือตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่ายอย่างเป็นกลาง ในขณะที่พวกเขา stake ( ล็อก ) เงินทุนจำนวนมาก

การรวมศูนย์: สอดคล้องกับปัญหาที่สรุปโดยบล็อกเชน trilemma แพลตฟอร์ม DeFi จำนวนมากต้องสละการกระจายอำนาจ เพื่อให้มีความสามารถในการปรับขนาดและความปลอดภัยในระดับที่สูงขึ้น

Oracles ( แหล่งข้อมูลภายนอก ): บริการทางการเงินที่ขึ้นอยู่กับ ข้อมูลภายนอกหรือนอกเครือข่าย ต้องการคุณภาพของแหล่งข้อมูลภายนอกที่สูงกว่าที่มีอยู่ใน web3 ในปัจจุบัน

โครงการ DeFi 2.0

มูลค่ารวมที่ถูกล็อก ( TVL ) ใน DeFi เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นมากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2564 จาก 667 ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2562

ในขณะที่การเคลื่อนไหวโดยรวมนั้นมีอัตราเร่งขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของบริการเช่น UniSwap ( 2018 ), MakerDAO และ Compound มีโครงการอื่น ๆ ที่มีนัยสำคัญหลายโครงการที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลานี้ยังรวมถึง:

  • Curve
  • Aave
  • SushiSwap
  • Yearn Finance

แม้ว่าแต่ละแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่หลากหลาย แต่สิ่งจูงใจรอบ ๆ กิจกรรม เช่น liquidity mining ก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่ายั่งยืน Olympus DAO เป็นหนึ่งในโซลูชั่น DeFi 2.0 แรก ๆ ที่นำเสนอโซลูชั่นที่แตกต่าง ผ่านกลไกการผูกมัดที่เป็นเอกลักษณ์

OlympusDAO คืออะไร ?

Olympus เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นโปรโตคอล สกุลเงินสำรอง แบบกระจายอำนาจ โดยใช้โทเคน OHM ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตะกร้าสินทรัพย์ในคลังของ Olympus เป้าหมายของโครงการคือการสร้างระบบสกุลเงินที่ควบคุมโดยนโยบายซึ่งใช้ OlympusDAO ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการจัดการ ประสิทธิภาพของโทเคน OHM Olympus Treasury มีสินทรัพย์หลากหลายประเภท รวมถึงโทเคน DAI, FRAX, LUSD, ETH และ LP เช่น OHM/DAI จาก SushiSwap

พันธะของ OlympusDAO – ตัวอย่างของ DeFi 2.0

ดังที่กล่าวไว้ จุดโฟกัสที่เป็นศูนย์กลางและทำให้แข่งขันได้สำหรับ Olympus คือการผูกมัดที่ไม่เหมือนใคร ในขณะที่ยังใช้เป็นวิธีในการจัดการประสิทธิภาพของโทเคน OHM โครงสร้างพันธะของ Olympus ไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการเดียวกันกับการเงินแบบดั้งเดิม

ในตลาดดั้งเดิม พันธบัตรเป็นเงินกู้ประเภทหนึ่ง เมื่อองค์กรหรือนิติบุคคลต้องการเงินทุนมากขึ้น พวกเขาอาจออกพันธบัตรเพื่อใช้เงินกู้เป็นระยะเวลาที่กำหนด ในระหว่างนั้น บริษัทหรือผู้ออกพันธบัตรจะจ่ายเงินให้กับผู้ลงทุนตามจำนวนที่กำหนดเป็นดอกเบี้ยเรียกว่าคูปองและในวันที่เลือก ( มักจะเป็นรายไตรมาส )

พันธบัตรมีหลายประเภท ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล องค์กร เทศบาล และการจำนอง เนื่องจากพันธบัตรเป็นหนี้ จึงยังมีระดับความเสี่ยงโดยธรรมชาติสำหรับผู้ลงทุน โดยทั่วไป ความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย หากผู้ออกไม่ชำระเงิน กลับเป็นหนี้ พันธบัตรสามารถผิดนัดได้ ดังนั้น ยิ่งความเสี่ยงล้อมรอบผู้ออกพันธบัตร ( ผู้ยืม ) มากเท่าไหร่ อัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

การผูกมัดกับ Olympus แตกต่าง โดยการสะท้อนโครงสร้างของการขายโทเคนแบบลดราคา แทนที่จะได้รับดอกเบี้ย นักลงทุนขายสินทรัพย์ให้กับคลังของโอลิมปัสเพื่อรับ OHM ในราคาส่วนลด กระบวนการนี้ยังเกี่ยวข้องกับระยะเวลาการให้สิทธิ์โดยทั่วไปประมาณห้าวัน นักลงทุนยังจะ ไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ ผ่าน OHM ที่มีส่วนลดเว้นแต่จะ staked หรือผ่านการให้ราคาที่ดีกว่าของราคาในตลาด

เนื่องจากการขายพันธบัตรสร้างกำไรให้กับคลัง เมื่อเวลาผ่านไป Olympus สามารถสะสมสภาพคล่องได้มากขึ้นในกลุ่ม OHM SushiSwap ซึ่งเรียกว่า “Protocol-owned-Liquidity” ผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Olympus สามารถเลือกประเภทพันธบัตรตามกลยุทธ์ได้ ตามเปอร์เซ็นต์ ROI ซึ่งรวมถึงพันธบัตร DAI พันธบัตร weTH พันธบัตร FRAX พันธบัตร OHM-FRAX LP และพันธบัตร OHM-DAI LP

ตามสถิติบนเว็บไซต์ของ Olympus และบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Messari โปรโตคอลนั้นเป็นเจ้าของและจัดการสภาพคล่องมากกว่า 99% ของพันธบัตร OHM-DAI เนื่องจากโครงสร้างนี้ได้รับการควบคุมและจัดการภายในระดับสูงผ่าน DAO พวกเขาทำการบรรเทาลงเป็นสัดส่วนกับเงินทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพของและความไม่แน่นอนของ OHM

Olympus DAO มีประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างไร

ในขณะที่มีการเก็งกำไรอย่างต่อเนื่องว่าตลาด crypto จะต้องใช้สกุลเงินสำรองหรือไม่ ผู้ใช้ปลายทางยังสามารถได้รับประโยชน์และสร้างรายได้ผ่าน Olympus DAO โดยการ staking โทเคน OHM

สอดคล้องกับกลไกการ staking ที่สนับสนุนทางเลือกโปรโตคอล DeFi ผู้ใช้จะได้รับรางวัลตามจำนวนโทเคน OHM ที่พวกเขา stake โดยได้ให้สัญญาว่าจะให้ APY ในอัตราที่สูง Olympus กระตุ้นให้ผู้สนับสนุนและนักลงทุนซื้อ OHM จากตลาดหรือทำการเพิ่ม bond จากโปรโตคอล อิทธิพลของปัจจัยเหล่านี้ช่วยรักษาราคา OHM ให้สูงและลดความต้องการ protocol ที่ต้องทำการไถ่ถอนสภาพคล่องใด ๆ จาก pool เมื่อทำการ stake ผู้ใช้จะได้รับ sOHM ซึ่งสามารถขายหรือใช้ประโยชน์จาก DeFi อื่น ๆ ได้ โปรโตคอล ในการ swap หรือรับ OHM จาก sOHM ผู้ใช้จำเป็นต้อง burn โทเคน sOHM ของตัวเอง

ความเสี่ยงของ OlympusDAO

Olympus อ้างว่า Protocol Owned Liquidity และ Bonds-as-a-Service protocol services ของตนจะช่วยบรรเทา ( หรือแม้แต่แก้ปัญหา ) ปัญหาการ liquidity mining ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น เนื่องจากโปรโตคอลยังคงดำเนินการต่อในการเป็นเจ้าของสภาพคล่องโทเคนมากขึ้น พวกเขาได้รับการควบคุมจากส่วนกลางมากขึ้น ทั้งยังสามารถจัดการราคาของ OHM ได้ตามลำดับ

OlympusDAO ราคาลดลง & ขาดทุน

เนื่องจากโปรโตคอลของ OlympusDAO ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ความผันผวนของตลาดในวงกว้าง อาจส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วต่อความเชื่อมั่น และการสนับสนุนของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านราคาและความเสถียรของ OHM ซึ่งเห็นได้จากการลดลงของตลาด crypto ตลอดเดือนมกราคม 2565 ตามด้วยประกาศจากธนาคารกลางสหรัฐว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดังนั้น การเทขายออกจากตลาดทำให้โปรโตคอลของ Olympus ลดลงมากกว่า 50% ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม

ที่กล่าวว่าราคา OHM ที่ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ โครงการอื่น ๆ ที่ใช้ tokenomics ที่คล้ายกัน ก็เป็นเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น Wonderland ( TIME ) ลดลงกว่า 30% ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และบน Ethereum นั้น Redacted Cartel ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Olympus-DAO คือ ยังมีสภาพที่แย่ตั้งแต่เปิดตัวในกลางเดือนธันวาคม

โดยรวมแล้ว แม้ว่าโปรโตคอลและบริการอย่าง OlympusDAO จะดูน่าดึงดูดหรือซับซ้อนเพียงใด จำเป็นต้องเข้าใจว่าในช่วงการเติบโตใด ๆ ก็ตาม ความผันผวนของราคาที่รุนแรงถือเป็นมาตรฐาน

ข้อดีและประโยชน์ของ DeFi 2.0

ให้ความยืดหยุ่นที่กว้างขึ้นสำหรับสินทรัพย์ที่นำมา stake: คุณลักษณะมาตรฐานสำหรับโปรโตคอล DeFi จำนวนมากคือ เมื่อผู้ใช้ stake คู่โทเคนในกลุ่มสภาพคล่อง พวกเขาจะได้รับโทเคน LP เป็นการตอบแทน ระบบนิเวศ DeFi 1.0 อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มผลตอบแทนของพวกเขาเพิ่มเติม โดยการ stake LP token ใน yield farm อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรอื่นนอกเหนือจากมูลค่าหลักเหล่านี้ ซึ่งส่งผลให้เงินหลายล้านดอลลาร์ถูกล็อกอยู่ในห้องนิรภัยต่าง ๆ เพื่อให้สภาพคล่องกับโปรโตคอลเหล่านั้น

DeFi 2.0 ช่วยเพิ่มชั้นของยูทิลิตี้และสิ่งจูงใจโดยใช้ yield farm ของโทเคน LP เป็นหลักประกันเงินกู้ หรือเพื่อสร้างโทเคนเพิ่มเติมเช่น MakerDao ( DAI ) แม้ว่ากระบวนการจะแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์ม ใน DeFi 2.0 โทเคน LP สามารถมีได้ คุณค่าของพวกเขาถูกปลดล็อกสำหรับโอกาสใหม่ ๆ ในขณะที่ยังคงสร้าง APY

การประกันภัยครอบคลุม smart contract: ในขณะที่ DeFi ทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานแบบโอเพนซอร์สที่โปร่งใส การดำเนินการ Due Diligence และการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโปรโตคอล อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์จำกัดด้านเทคนิคที่ DeFi 2.0 ลดความเสี่ยงของการสับสนของตลาดโดยเสนอการประกันใน smart contract สำหรับผู้ใช้ ในอดีต ใครบางคนที่ stake โทเคน LP ของพวกเขาใน yield farm เมื่อก่อนนี้ จะรับความเสี่ยง อาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดหาก smart contract ถูกโจมตี

ด้วย DeFi 2.0 โครงการประกันภัยสามารถให้การค้ำประกันเงินฝากกับ Yield Farm โดยมีค่าธรรมเนียม ในขณะที่มีการปรับปรุงความเสี่ยง รายละเอียดโดยรวมของแพลตฟอร์มของการประกันภัยเหล่านี้ไม่สมบูรณ์แบบ และขึ้นอยู่กับ smart contract เฉพาะอย่างมาก สำหรับ ตัวอย่างเช่น หากสัญญา liquidity pool ถูกโจมตี แต่ไม่ใช่สัญญา yield farm บริษัทประกันภัยจะไม่ครอบคลุมการสูญเสีย

ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ DeFi 2.0 ผู้ใช้จึงไม่จำเป็นต้องรอการเข้าถึงโซลูชันเหล่านี้หรือค้นหากรณีใช้งานจริง

การประกันภัยสำหรับ impermanent loss: โดยปกติ สำหรับผู้ใช้ที่ลงทุนในกลุ่ม liquidity pools และมีส่วนร่วมใน liquidity mining การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอัตราส่วนราคาของโทเคนทั้งสองที่ถูกล็อก อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางการเงิน DeFi 2.0 กำลังสร้างวิธีการลดความเสี่ยงเหล่านี้อย่างจริงจัง

เมื่อใช้ DeFi 2.0 ผู้ใช้จะทำงานร่วมกับโปรโตคอลเพื่อสร้างคู่โทเคน ในสถานการณ์นี้ ผู้ใช้บางรายสามารถเพิ่มโทเคนหนึ่งรายการไปยัง single-sided LP โดยโปรโตคอลยังเพิ่มโทเคนดั้งเดิมของตน เป็นอีกด้านหนึ่งของคู่ ทั้งโปรโตคอล และผู้ใช้จะได้รับค่าธรรมเนียมจากการแลกเปลี่ยนที่ทำในคู่นั้น ๆ

เมื่อเวลาผ่านไป โปรโตคอลจะใช้ค่าธรรมเนียมที่สร้างขึ้น เพื่อสร้างกองทุนประกัน เพื่อป้องกันเงินฝาก ที่อาจเกิดขึ้นจากความเป็นไปได้ของ impermanent loss หากการสูญเสียมีค่ามากกว่าจำนวนค่าธรรมเนียมที่สร้างขึ้นในกองทุนประกัน โปรโตคอลสามารถสร้างโทเคนใหม่ได้ เพื่อปรับความสมดุล โปรโตคอลยังสามารถเผาผลาญส่วนเกินเพื่อลดอุปทานหรือเก็บไว้ใช้ในภายหลัง

สินเชื่อที่ชำระคืนเอง: โดยทั่วไปแล้วผู้ใช้ที่ขอสินเชื่อมีความเสี่ยงจากการล้างบัญชีและอัตราดอกเบี้ยสูงในการชำระคืน DeFi 2.0 ช่วยเอาชนะหลุมพรางเหล่านี้ โดยเสนอสินเชื่อที่ชำระคืนเอง ในโครงสร้างเงินกู้แบบชำระคืนเอง ผู้ให้กู้สามารถใช้ ดอกเบี้ยที่ได้รับจากหลักประกันที่ฝากไว้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ตามระยะเวลา หลังจากที่ผู้ให้กู้ได้รับยอดเงินกู้รวมบวกส่วนพิเศษเป็นเบี้ยประกันแล้ว หลักประกันที่ฝากไว้จะคืนให้ผู้กู้ อีกทั้งไม่มีความเสี่ยงจากการล้างบัญชีด้วยการชำระคืนเอง หากโทเคนหลักประกันอ่อนค่าลงเวลาที่ใช้ในการชำระคืนเงินกู้จะขยายออกไปตามนั้น

ความเสี่ยงที่เด่น ๆ ของ DeFi 2.0 และวิธีป้องกัน

แม้ว่าจะก้าวไปข้างหน้า DeFi 2.0 ยังคงมีความเสี่ยงหลายอย่างเช่นเดียวกับ DeFi 1.0 ความเสี่ยงทั่วไปบางประการ ได้แก่:

Smart Contract ที่ถูกโจมตี: การตรวจสอบ ( audit ) ไม่ได้รับประกันความมั่นคงและความปลอดภัยของ smart contract ดังนั้น สิ่งสำคัญคือผู้ใช้ต้องทำการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเป็นชั้น ๆ และศึกษาโปรโตคอลก่อนตัดสินใจลงทุน

การเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับ: เนื่องจากรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลมีความสนใจใน DeFi มากขึ้น โครงการและแพลตฟอร์มจึงอาจจำเป็นต้องปรับกฎและบริการเพื่อรองรับคำสั่งที่ได้รับการปรับปรุงและมาตรฐานอุตสาหกรรม แม้ว่าจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพและความปลอดภัย แต่ก็เปลี่ยนระดับของการสนับสนุนและการประนีประนอมจำนวนของการกระจายอำนาจที่เข้ามาเกี่ยวข้อง

Impermanent Loss: แม้ว่า DeFi 2.0 จะเสนอโครงข่ายความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงเช่นโครงสร้างการประกันดังกล่าว แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ สำหรับผู้ที่เลือกทำ liquidity mining เนื่องจากความผันผวนของตลาด

ประสบการณ์ผู้ใช้ที่แข็งแกร่ง: หากเว็บไซต์ของโครงการ DeFi ล่ม ( ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ) ผู้ใช้จะไม่สามารถถอนทรัพย์สินที่ stake ได้ เว้นแต่จะมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ในการโต้ตอบโดยตรงกับ smart contract เพื่อป้องกันสิ่งนี้ ขอแนะนำว่า ผู้ใช้ยังค้นหา smart contract บน blockchain explorer ด้วยเช่นกันในการอ้างอิง

บทสรุป

ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ DeFi 2.0 ผู้ใช้จึงไม่จำเป็นต้องรอการเข้าถึงโซลูชันเหล่านี้ หรือค้นหากรณีการใช้งานที่ใช้งานได้จริง โครงการต่าง ๆ เช่น Ethereum, Binance Smart Chain, Solana และบล็อกเชนที่เกิดใหม่อื่น ๆ ที่แข่งขันกันกำลังเริ่มให้บริการ ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ในเครือข่ายของตน ด้วยเหตุนี้ ขอแนะนำให้ทำวิจัยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากการลงทุนใน web3 มักมีความเสี่ยง

ที่มา: thedefiant.io