บราซิลเตรียมทำให้ Bitcoin ถูกกฎหมายดำเนินรอยตามเอลซัลวาดอร์

บราซิลเตรียมทำให้ Bitcoin ถูกกฎหมายดำเนินรอยตามเอลซัลวาดอร์

บราซิลได้มีการพิจารณาการทำให้เหรียญ Bitcoin ถูกกฎหมายซึ่งใช้เวลาในการพิจารณาถึง 3 ปี เลยทีเดียว ซึ่งคณะกรรมการวุฒิสภาด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบราซิลได้อนุมัติร่างกฎหมาย คริปโตเคอเรนซี แล้วหากร่างผ่านไปได้ด้วยดีก็จะทำให้บราซิล เป็นประเทศในลาตินอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้เหรียญ Bitcoin มีสถานะถูกกฎหมาย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับประชาชนชาวบราซิลเป็นอย่างมาก

ความชัดเจนของระเบียบข้อบังคับ เหรียญ Bitcoin

บราซิลได้แถลงการณ์ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพวกเขา ซึ่งได้เปิดเผยว่า คณะกรรมการวุฒิสภาของบราซิลได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติร่างกฎหมาย คริปโตเคอเรนซี ของประเทศ โดยร่างกฎหมายนั้นมีชื่อว่า PL 3825/19 เป็นที่น่าสนใจว่าร่างดังกล่าวนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในความพยายามร่วมกันโดยวุฒิสมาชิก Flavio Arns ผู้เขียนดั้งเดิม พร้อมด้วยธนาคารกลางของบราซิล สำนักงานคณะกรรมการความมั่นคงและการแลกเปลี่ยนของประเทศ และหน่วยงานด้านภาษี นั่นเอง

การเห็นชอบร่างกฎหมาย Bitcoin

การอนุมัติร่างกฎหมาย คริปโตเคอเรนซี ดังกล่าวโดยคณะกรรมการ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่อาจสิ้นสุดโดยที่บราซิลมีกฎระเบียบที่ชัดเจนสำหรับรองรับ Bitcoin และ คริปโตเคอเรนซี ในการควบคุมธุรกรรมรายวันซึ่งใช้สกุลเงินดิจิทัลในประเทศ หากได้รับการอนุมัติในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร และขั้นตอนต่อไปคือการส่งต่อร่างกฎหมาย คริปโตเคอเรนซี ให้ประธานาธิบดีเพื่อให้ความเห็นชอบในกฎหมายต่อไป

การลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ขุด Bitcoin

และในขั้นต่อไปจะมีการเสนอร่างกฎหมายการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ ขุด Bitcoin และข้อบังคับเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อเป็นการปูแนวทางไปสู่การสนับสนุนการขุด Bitcoin ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเอง และสำหรับนักขุดที่ใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนจะได้รับการยกเว้นภาษีภายใต้ร่างกฎหมาย คริปโตเคอเรนซี ดังกล่าว ร่างกฎหมายดังกล่าวยังเน้นย้ำถึงระเบียบในการต่อต้านการฟอกเงินเพื่อต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทางดิจิทัลอีกด้วย

วุฒิสมาชิก Iraja Abreu โฆษกของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้กล่าวว่า “สำหรับโครงการกฎหมาย คริปโตเคอเรนซี นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมหรือจำกัดการกระทำที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น การฟอกเงิน, การหลีกเลี่ยงภาษี และอาชญากรรมอื่น ๆ อีกมากมาย และมีตลาด คริปโตเคอเรนซี ที่ถูกกฎหมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นตลาด คริปโตเคอเรนซี นี้ แต่ก็มีข้อยกเว้น”

อย่างไรก็ตามหากร่างกฎหมายนี้ผ่าน บราซิลก็จะมีการยอมรับ Bitcoin  และ cryptocurrency จะเพิ่มขึ้น แม้กระทั่งในเชิงสถาบันการเงิน เพราะในตอนนี้เริ่มมีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกำหนดที่จะยังคงปฏิบัติตาม “เมื่อกฎระเบียบ คริปโตเคอเรนซี นี้ได้รับการอนุมัติ” Abreu ได้บอกกับ Bloomberg ว่าในการประชุมทางโทรศัพท์กับคณะกรรมการ “มีแนวโน้มที่ คริปโตเคอเรนซี จะถูกนำมาใช้มากขึ้นในซูเปอร์มาร์เก็ต, ในเชิงพาณิชย์ และในตัวแทนจำหน่ายรถยนต์” นั่นเอง