FED เผยต้องดูข้อมูลเศรษฐกิจก่อนตัดสินใจว่าต้องขึ้นดอกเบี้ย 0.5%

FED เผยต้องดูข้อมูลเศรษฐกิจก่อนตัดสินใจว่าต้องขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในเดือนหน้าหรือไม่

เป็นสิ่งที่กำลังทำให้นักลงทุนนั้นกังวลมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์ รัสเซียพยายามรุกรานยูเครน ที่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่จะมีประกาศออกมายิ่งทำให้การลงทุนในตลาดสินทรัพย์ต่าง ๆ นั้นมีโอกาสที่จะตกต่ำลงไปกว่าเดิมอีกครั้ง จึงทำให้ต้องมีการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจก่อนที่จะมีการประกาศนโยบายใด ๆ ออกมา แล้วแนวทางการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของ FED นั้นจะมีทิศทางเป็นอย่างไร

FED ต้องดูภาพรวมเศรษฐกิจก่อนที่ตัดสินใจในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นางมิเชลล์ โบว์แมน ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ ( FED ) กล่าวว่า จะมีประเมินข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะออกมาในช่วง 3 สัปดาห์ข้างหน้าสำหรับการตัดสินใจว่า จำเป็นที่จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนหน้าหรือไม่ ซึ่งเป็นท่าทีที่ตอกย้ำความเห็นต่างของบรรดาผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับว่า FED จะเริ่มวัฏจักรการคุมเข้มนโยบายแบบเชิงรุกมากเพียงใด

“เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องจับตาดูต่อไปว่า เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร และทำความเข้าใจว่า สถานการณ์ต่าง ๆ ว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือแย่ลงขณะที่เราใกล้ที่จะตัดสินใจเรื่องนี้”

ก่อนการประชุมครั้งต่อไป จะมีการเปิดเผยรายงานเงินเฟ้ออีกฉบับ และรายงานการจ้างงานประจำเดือนที่ FED จะพิจารณา ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายจะจับตาสถานการณ์ตึงเครียดเนื่องจากหวั่นเกรงว่ารัสเซียจะบุกยูเครนประกอบด้วย

นักลงทุนระดับโลกต่างมองว่ามีความเป็นไปได้ 83% ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ย 0.25% หรืออาจจะเลื่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในการประชุมในวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2022 สวนทางกับเจ้าหน้าที่ของ FED อีกหลายคน