เมื่อ Binance ให้ความร่วมมือกับเอลซัลวาดอร์ พันธบัตร บิทคอยน์ จะมาไวขึ้น

เมื่อ Binance ให้ความร่วมมือกับเอลซัลวาดอร์ พันธบัตร บิทคอยน์ จะมาไวขึ้น

หลังจากที่ข่าวเกี่ยวกับออกพันธบัตรบิทคอยน์ ของประเทศเอลซัลวาดอร์ มีอาการติดขัดทำให้แผนการเปิดตัวนั้นชะลอตัวออกไป ซึ่งเป็นปัญหาหลายส่วนที่ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ว่าจะเป็น ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยลง การเตรียมออกนโยบายควบคุมการเงินอย่างเข้มงวดของ FED รวมถึง การเกิดสงครามระหว่าง รัสเซีย ยูเครน ที่ส่งผลให้ทั่วโลกมีปัญหาเหมือนกันทั้งหมด เอลซัลวาดอร์ จึงต้องมีพันธมิตรเพิ่มสำหรับเร่งโปรเจกต์ต่าง ๆ ของ Bitcoin City เพื่อเร่งให้เป็นไปตามกำหนดการเดิม

การพบกันของ CEO Binance และ Nayib Bukele คาดทำความร่วมมือเรื่อง พันธบัตร บิทคอยน์

หลังจากที่มีการพบกันระหว่าง นาย Changpeng Zhao หรือที่รู้จักกันในนาม CZ เจ้าของ Binance และ Nayib Bukele ประธานาธิบดีของประเทศ เอลซัลวาดอร์ ได้เข้าร่วมปรึกษากันแต่ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาว่ามีการพบกันเพื่อสร้างความร่วมมือในเรื่องใดบ้าง แต่การคาดการณ์ของนักลงทุนส่วนใหญ่แล้วคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่าการพบกันของทั้งสองคนในช่วงนี้จะต้องเป็นการประชุมเกี่ยวกับ Bitcoin City อย่างแน่นอน หลังจากที่โปรเจกต์ต่าง ๆ ของ Bitcoin City นั้นมีปัญหาติดขัดจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง จึงทำให้ CEO Binance ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้โครงการต่าง ๆ นั้นเดินต่อไปได้ตามกำหนดการ

Binance อาจจะเข้ามาเป็นตัวกลางในการใช้งาน เงินสกุลดิจิทัล บิทคอยน์ ใน Bitcoin City อีกระบบหนึ่งเพื่อสร้างเสถียรภาพในการใช้งาน บิทคอยน์ ให้ครอบคลุมและปลอดภัยมากขึ้น ในปัจจุบันนี้ แอปพลิเคชัน ไบแนนซ์ นั้นมีระบบต่าง ๆ ให้ใช้งานมากมาย เป็นทั้งการลงทุน การออมทรัพย์ และการใช้จ่ายแลกเปลี่ยนได้ ซึ่งครอบคลุมการทำธุรกรรมการเงินทั้งระบบ มีผู้ใช้งานมากมายทั่วโลกแต่ตัวระบบยังคงทำงานได้อย่างดีจึงทำให้ ประเทศเอลซัลวาดอร์ นั้นให้ความสนใจที่จะร่วมมือกับ ไบแนนซ์ เพื่อพัฒนาต่อยอดโครงการต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไป

Binance อาจจะส่ง BUSD เข้ามาเป็นตัวเลือกสำหรับการใช้งานนอกจาก บิทคอยน์ ใน Bitcoin City

นอกจากความร่วมมือในด้านการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของ Bitcoin City แล้วอาจจะมีการเริ่มใช้งาน Stablecoin อย่าง BUSD ที่เป็นเหมือนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของประชาชนใน Bitcoin City ที่เลือกได้มากขึ้นไม่จำเป็นต้องใช้เพียงแค่ บิทคอยน์ เท่านั้น เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่คาดว่าจะทำให้ผู้ใช้งานนั้นเลือกใช้งานได้มากขึ้น ด้วยความผันผวนของ บิทคอยน์ ประชาชนทั่วไปจึงไม่ต้องการที่จะถือครองเหรียญ บิทคอยน์ ไว้นาน ทำให้การเปลี่ยนเป็น Stablecoin ที่มีมาตรฐานนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีอีกรูปแบบหนึ่ง ช่วยผลักดันให้ Bitcoin City เป็นที่ยอมรับได้มากขึ้น

ถ้าหากความร่วมมือนั้นเป็นไปในทางที่ดี ที่มี Binance เข้ามาเป็นพันธมิตรจะส่งผลดีต่อภาพรวมของ การใช้เงินสกุลดิจิทัล ได้มากขึ้นเป็นตัวอย่างของเมืองที่มีความหลากหลายการใช้งานเงินสกุลดิจิทัลมากขึ้น ทั้ง บิทคอยน์ Stablecoin หรือ เหรียญอื่น ๆ ในอนาคต