Green oasis พลังงานสีเขียวสำหรับเหมืองขุด บิทคอยน์ ที่นอร์เวย์

Green oasis พลังงานสีเขียวสำหรับเหมืองขุด บิทคอยน์ ที่นอร์เวย์

ข้อมูลแหล่งขุดเหมือง บิทคอยน์ อีกหนึ่งแห่งที่สำคัญของโลกอย่าง ประเทศนอร์เวย์ ที่มีอัตราการขุดทั้งหมด อยู่ที่ประมาณ 1% จากอัตราขุด ( Hash rate ) ทั้งหมดของโลก แถมยังเป็นมีการใช้พลังงานจากพลังงานสะอาดแบบ 100% เลยทีเดียว เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการสนับสนุนการนำพลังงานสะอาดมาทำให้เกิดมูลค่าได้มากขึ้น

เหมืองขุด บิทคอยน์ ที่ใช้พลังงานสะอาดแบบ 100% ในประเทศนอร์เวย์

การทำเหมืองขุด บิทคอยน์ และเหรียญคริปโตเคอเรนซี อื่น ๆ นั้นในประเทศนอร์เวย์ถือว่ากำลังเฟื่องฟูมาก ๆ มีอัตราการขุดเหมืองอยู่ที่ประมาณ 1% ของอัตรารวมทั้งโลก ส่วนในการทำเหมืองจะใช้เพียงพลังสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนเพื่อนำมาขุดเหมืองเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น น้ำ ลม แถมยังใช้พลังงานหมุนเวียนแบบ 100% เลยด้วย ถือว่าเป็นทั้งการอนุรักษ์พลังงานที่ดีแถมยังสามารถทำให้เกิดรายได้เพื่อประเทศได้อีกทางเช่นกัน

พลังงานหมุนเวียนที่ใช้สำหรับการขุดเหมือง บิทคอยน์ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพลังงานน้ำ ที่ประเทศนอร์เวย์นั้นได้เปรียบในส่วนนี้อยู่แล้ว แถมเมื่อสร้างแหล่งพลังงานหมุนเวียนขึ้นมานอกจากที่จะใช้สำหรับการขุดเหมืองบิทคอยน์แล้ว ยังเป็นแหล่งพลังงานที่ส่งต่อไปยังชุมชนที่ใกล้เคียงได้อีกด้วย เป็นตัวอย่างการพัฒนาในด้านพลังงานอิสระแบบใหม่ที่นอกจะทำเพื่อธุรกิจแล้ว ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงก็ได้รับประโยชน์ในการใช้พลังงานสะอาดนี้ด้วย เป็นแนวคิดใหม่ที่การเริ่มนำพลังงานหมุนเวียนนั้นเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ดีมากขึ้น เพราะถ้าหากเป็นเพียงการลงทุนเพื่อผลิตไฟฟ้าสู่ประชาชนแล้ว ความคุ้มค่าของการลงทุนนั้นจะไม่ตอบโจทย์มากนัก แต่เมื่อมีการประยุกต์มาใช้กับการทำเหมืองคริปโตเคอเรนซี ดูจะมีแนวทางที่เป็นไปได้มากขึ้น

การทำเหมืองขุดบิทคอยน์ จะช่วยการกระจายแหล่งพลังงานสะอาดได้มากขึ้น

ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำและพลังงานแห่งนอร์เวย์ ( NVE ) ได้ระบุว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือการใช้ไฟฟ้าผสมของนอร์เวย์นั้นจะต้องเป็นพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 100% โดยมีพลังน้ำ 88% และลม 10% นั่นหมายความว่านักขุด บิทคอยน์ ในนอร์เวย์ใช้พลังงาน “สีเขียว” เพียงอย่างเดียว

จากการเติบโตขึ้นอย่างมากของ เหมืองขุดบิทคอยน์ ทำให้แหล่งพลังงานทางเลือกนั้นเติบโตขึ้นตามด้วยเช่นกัน พลังงานหมุนเวียนจากน้ำของประเทศนอร์เวย์นั้นมีมากมาย ทำให้เข้าถึงได้มากและต้นทุนนั้นก็ถูกอย่างมากอีกด้วย

เมื่อมีการเติบโตทางด้านแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ประโยชน์ต่าง ๆ ก็ตกไปยังประชาชนในพื้นที่มากขึ้นตามไปด้วย ทั้งในส่วนของการใช้พลังงานที่ถูกลง การสร้างงานจากเหมืองขุดบิทคอยน์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมในรอบ ๆ ให้เติบโตขึ้นไปพร้อมกันได้อีกด้วย

แต่เมื่อมองจากอัตราการขุด ( Hash rate ) ยังเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับทั้งโลกเพราะนักลงทุนในการทำเหมืองขุดบิทคอยน์ ในยุโรปยังมีน้อยเมื่อเทียบกับทวีปอื่น ๆ แต่ในอนาคตเมื่อการทำเหมืองนั้นเติบโตมากขึ้น การมองหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ดีและเพียงพอต่อการใช้งาน ประเทศนอร์เวย์จะเป็นแหล่งทำเหมืองที่ดีอีกแห่งหนึ่งของโลกได้เช่นกัน