จีนนำร่องพัฒนาบล็อกเชน

จีนนำร่องการพัฒนาบล็อกเชนทั่วประเทศในกรณีการใช้งานจริง

บางส่วนของการพัฒนา บล็อกเชน ที่สำคัญ ได้แก่ การผลิต พลังงาน การแบ่งปันข้อมูลและบริการของรัฐบาล การบังคับใช้กฎหมาย การเก็บภาษี การพิจารณาคดีอาญา การตรวจสอบ และการเงินข้ามพรมแดน

สำนักงานบริหารไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีน ( The Cyberspace Administration of China : CAC ) ประกาศเปิดตัวความพยายามภายในองค์กรเพื่อเร่งการพัฒนาและนวัตกรรม บล็อกเชน ใน 15 โซนและ 164 หน่วยงาน

ความคิดริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำเทคโนโลยี บล็อกเชน ไปใช้กับธุรกิจและองค์กรภาครัฐในประเทศจีนในวงกว้าง

CAC ร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ ได้สั่งการให้หน่วยงานกำกับดูแล “ส่งเสริมการจัดวางโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี บล็อกเชน ที่เข้มข้นและสมดุลในภูมิภาค สร้างความสามารถในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามสายโซ่ในระดับการผลิตขนาดใหญ่ และส่งเสริมการก่อตัวของ ระบบนิเวศของอุตสาหกรรม บล็อกเชน ที่ร่วมมือกันหลายฝ่าย”

ประกาศดังกล่าวยังรวมถึงรายชื่อเมือง บริษัท และหน่วยงานอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยคำแนะนำของท้องถิ่นและแผนก ซึ่งจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ บล็อกเชน ที่ริเริ่มนำร่อง

พื้นที่สำคัญของการพัฒนา บล็อกเชน ได้แก่ การผลิต พลังงาน การแบ่งปันข้อมูลและบริการของรัฐบาล การบังคับใช้กฎหมาย การเก็บภาษี การพิจารณาคดีอาญา การตรวจสอบ ลิขสิทธิ์ กิจการพลเรือน สังคมมนุษย์ การศึกษา การดูแลสุขภาพ การเงินการค้า การจัดการควบคุมความเสี่ยง ตลาดทุน และการเงินระหว่างชายแดน

หนังสือเวียนยังเน้นถึงความจำเป็นที่หน่วยงานกำกับดูแล ในการประสานงานความก้าวหน้าและการส่งเสริมโครงการนำร่อง “และให้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ในการทำงานของ บล็อกเชน ในการส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ ลดต้นทุนการดำเนินงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และสร้างระบบที่มีความน่าเชื่อถือ”

แม้จะมีจุดยืนที่แข็งแกร่งในการต่อต้านการนำคริปโตมาใช้ แต่รัฐบาลจีนยังคงแสดงความสนใจในระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง บล็อกเชน และโทเคนที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ( NFT )

ล่าสุด เครือข่ายบริการบน บล็อกเชน ( Blockchain-based Service Network : BSN ) ซึ่งเป็นโครงการ บล็อกเชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในประเทศจีน มีรายงานว่ากำลังทำงานเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนธุรกิจและบุคคลทั่วไป ในการสร้างแพลตฟอร์มและแอปที่เน้น NFT

ตามที่ Cointelegraph รายงาน โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการปรับใช้แพลตฟอร์มที่สามารถซื้อขาย NFT ที่ไม่ใช่ crypto ผ่านสกุลเงิน fiat

แหล่งข่าว : cointelegraph.com