อิตาลี เก็บภาษี Crypto

อิตาลี เก็บภาษี Crypto ของกำไรจากการขายสินทรัพย์คริปโต

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2022 ไม่กี่วันก่อนจะถึงวันสิ้นปีที่ผ่านมา วุฒิสภาอิตาลี wfh ได้อนุมัติงบประมาณสำหรับปี 2023 ซึ่งรวมถึงการเก็บภาษี ที่เพิ่มขึ้นสำหรับนักลงทุนคริปโต โดยจะเรียกเก็บภาษี 26% ของกำไรจากการขายสินทรัพย์คริปโต ที่มีมูลค่ามากกว่า 2,000 ยูโร (ประมาณ 2,134 ดอลลาร์) กฎหมายที่ได้รับอนุมัติได้กำหนดคำนิยามให้สินทรัพย์ crypto เป็น “การแสดงมูลค่าหรือสิทธิ์แบบดิจิทัล ที่สามารถถ่ายโอน และ จัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเพิ่มเติมได้ที่ www.Cryptoaday.com

อิตาลี เก็บภาษี Crypto เพื่อส่งเสริมให้ชาวอิตาลีรายงานสินทรัพย์ดิจิทัล

อิตาลี เก็บภาษี Crypto โดยใช้เทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจาย หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ก่อนหน้านี้สินทรัพย์ crypto ได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นสกุลเงินต่างประเทศในอิตาลี โดยมีการเรียกเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำกว่า ตามรายงานระบุว่า ร่างกฎหมาย จะกำหนดตัวเลือกให้ผู้เสียภาษีในการรายงาน มูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลของตน ในช่วงวันที่ 1 มกราคม และ จะต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นอีก 14% ซึ่งนับเป็นสิ่งจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้ชาวอิตาลีรายงานสินทรัพย์ดิจิทัลของตน

อิตาลี เก็บภาษี Crypto รวมถึงการลดหย่อนภาษี 2.1 หมื่นล้านยูโร

อิตาลี เก็บภาษี Crypto นอกจากนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่นำเสนอโดยกฎหมายงบประมาณ ได้แก่ การนิรโทษกรรมทางภาษี เพื่อลดบทลงโทษจากการชำระภาษีที่ขาดหายไป แรงจูงใจทางการคลังสำหรับการสร้างงาน และ การลดอายุเกษียณ นอกจากนี้ยังรวมถึงการลดหย่อนภาษี 2.1 หมื่นล้านยูโร (2.24 หมื่นล้านดอลลาร์) สำหรับธุรกิจ และ ครัวเรือนที่จำเป็นต้องรับมือกับวิกฤตพลังงาน กฎหมายของอิตาลีเป็นไปตามการอนุมัติของร่างกฎหมาย Markets in Crypto Assets (MiCA) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2022 โดยจะกำหนดกรอบการกำกับดูแลที่สอดคล้องกันกับตลาด cryptocurrency ใน 27 ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป

อิตาลี เก็บภาษี Crypto อิตาลีดูเหมือนกำลังจะเดินตามรอยของโปรตุเกส

ปี 2023 อิตาลี เก็บภาษี Crypto 26% จากกำไรที่มากกว่า 2,000 ยูโร ($2,062) จากการซื้อขาย cryptocurrency ตามรายงานของ Bloomberg ซึ่งในอดีต สกุลเงินดิจิทัลมีอัตราภาษีที่ต่ำกว่าเนื่องจากถือว่าเป็น “สกุลเงินต่างประเทศ” ตามข้อมูลของ Tripe A พบว่า 2.3% ของประชากรอิตาลีซึ่งเท่ากับ ประมาณ 1.3 ล้านคน เป็นเจ้าของสินทรัพย์ crypto ภายในเดือนกรกฎาคม 2022 และ พบว่าผู้ใช้ crypto ประมาณ 57% เป็นผู้ชาย ในขณะที่ 43% เป็นผู้หญิง โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 28 – 38 ปี

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2022 ไม่กี่วันก่อนจะถึงวันสิ้นปี วุฒิสภาอิตาลี wfh อนุมัติงบประมาณสำหรับปี 2023 ซึ่งรวมถึงการเก็บภาษี ที่เพิ่มขึ้นสำหรับนักลงทุนคริปโต โดย อิตาลี เก็บภาษี Crypto จะเรียกเก็บภาษี 26% ของกำไรจากการขายสินทรัพย์คริปโตที่มีมูลค่ามากกว่า 2,000 ยูโร (ประมาณ 2,134 ดอลลาร์) อิตาลีดูเหมือนกำลังจะเดินตามรอยของโปรตุเกส ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งหลบเลี่ยงภาษีของสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งได้เสนอภาษี 28% สำหรับกำไรจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถือครองน้อยกว่าหนึ่งปี ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  www.Cryptoaday.com