แนวรับ แนวต้าน คืออะไร

แนวรับ แนวต้าน คืออะไร ความต้องการขายหุ้นจะส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น

แนวรับ แนวต้าน คืออะไร จากสมมติฐานการเคลื่อนที่ของราคาหุ้น สาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้นมีการเคลื่อนไหวขึ้น หรือ ลง  แนวรับ แนวต้าน เกิดจากความแตกต่างระหว่างความต้องการซื้อหุ้น และ ความต้องการขายหุ้นของคนในตลาด ถ้าช่วงใดความต้องการซื้อหุ้นของคนในตลาดมากกว่าความต้องการขายหุ้น จะส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น แต่ถ้าช่วงใดมีความต้องการขายของคนในตลาดมากว่าความต้องการซื้อราคาหุ้นก็จะปรับตัวลง www.Cryptoaday.com

แนวรับ คืออะไร ระดับราคาที่ต่ำกว่าราคาในปัจจุบัน ที่คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการซื้อเข้ามาอย่างมาก

แนวรับ แนวต้าน คืออะไร แนวรับ คือ ระดับราคาที่มีความต้องการซื้อมาก คำนิยามของแนวรับ คือ ระดับราคาที่ต่ำกว่าราคาในปัจจุบัน ที่คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการซื้อเป็นจำนวนมาก ถ้าความต้องการซื้อมีเข้ามาที่ระดับราคาที่เป็นแนวรับจำนวนมากพอ ก็จะสามารถหยุดไม่ให้ราคาปรับตัวลดต่ำลงไปกว่าระดับราคาแนวรับ และ อาจจะทำให้ราคาที่กำลังปรับตัวลดลงเกิดการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น โดยการหาแนวรับนิยม โดยหาตอนที่ราคากำลังปรับตัวลดลง นั้นคือความหมายของ แนวรับ แนวต้าน คืออะไร นั้นเอง

แนวต้าน คืออะไร ระดับราคาที่สูงกว่าราคาปัจจุบันที่คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการขายเข้ามาอย่างมาก

แนวรับ แนวต้าน คืออะไร แนวต้าน คือ ระดับราคาที่มีคนต้องการขายมาก แนวต้านในมุมมองของการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะมีความหมายกลับกันกับแนวรับ คือ ระดับราคาที่สูงกว่าราคาปัจจุบันที่คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการขายเข้ามาอย่างมาก ถ้าความต้องการขายมีเข้ามาจำนวนมากพอ จะสามารถหยุดไม่ให้ราคาเพิ่มขึ้นไปมากกว่าระดับราคาที่เป็นแนวต้าน และ อาจจะ ทำให้ราคาที่กำลังปรับตัวสูงขึ้นกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง โดยการหา แนวต้าน นิยมหาตอนที่ราคากลับปรับตัวสูงขึ้น

แนวรับ แนวต้าน คืออะไร ทิศทางของแนวโน้ม และ การใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ทางเทคนิคทุกประเภท

แนวรับ แนวต้าน คืออะไร สิ่งสำคัญที่ต้องยึดเป็นหลักของกลยุทธ์การซื้อขายหุ้น ตามแนวโน้มการเคลื่อนที่ของราคา (Trend Following) คือ ทิศทางของแนวโน้ม และ การใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ทางเทคนิคทุกประเภท ถ้าจะให้ดีต้องใช้งานให้สอดคล้องกับทิศทางของแนวโน้ม แนวรับ แนวต้าน เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งทางเทคนิค ที่ใช้ในการหาจังหวะซื้อ หรือ จังหวะขายที่ดีดังนั้นแล้วการใช้งาน แนวรับ แนวต้าน จะใช้งานได้ดีจำเป็นจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับทิศทางของแนวโน้มด้วย

แนวรับ แนวต้าน คืออะไร ทางเทคนิคการวิเคราะห์หาแนวรับ – แนวต้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อบอกระดับราคาที่น่าสนใจ ในการหาจังหวะของเทรดหุ้น โดยมีไอเดียหลัก ๆ จะใช้วิธีการหาระดับราคาในเชิงจิตวิทยาที่จะมีคนจำนวนมากในตลาดสนใจซื้อ (แนวรับ) หรือ สนใจขาย (แนวต้าน) ซึ่งรูปร่างหน้าตาของกราฟราคาที่น่าสนใจพิจารณาเป็นแนวรับ – แนวต้าน ได้แก่ จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดก่อนหน้า (Previous High & Previous Low) เส้นแนวโน้ม เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Trend Line, Moving Average) ระดับราคาที่มีการเคลื่อนที่ในแนวราบ (Horizontal Consolidation Region) ตัวเลขกลม ๆ (Round Number) สัดส่วน Fibonacci (Fibonacci Ratio) ทั้งหมดที่กล่าวมา คือความหมายที่แท้จริงของ แนวรับ แนวต้าน คืออะไร หากคุณสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับ คริปโตได้ที่ www.Cryptoaday.com