แผนภูมิ Bitcoin Rainbow

แผนภูมิ Bitcoin Rainbow หนึ่งในวิธีการประเมินมูลค่าที่ง่าย และ ใช้กันมาอย่างยาวนาน

ปัจจุบันวิธีการประเมินมูลค่าเพื่อหามูลค่าของ Bitcoin ที่ควรจะเป็น มีด้วยกันหลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่น Stock – to – Flow (S2F) เป็นต้น แต่เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตช่วงเริ่มต้นของการถือกำเนิด พบว่า Bitcoin หนึ่งในวิธีการประเมินมูลค่าที่ง่าย และ ใช้กันมาอย่างยาวนาน นั่นคือการวิเคราะห์ด้วย แผนภูมิ Bitcoin Rainbow ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.Cryptoaday.com

แผนภูมิ Bitcoin Rainbow ลักษณะคล้ายเส้นสายรุ้ง แต่ละเส้นมีการบอกความหมายที่แตกต่างกัน

แผนภูมิ Bitcoin Rainbow เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการประเมิน เพื่อหา ราคา Bitcoin ที่เก่าแก่ที่สุด มีลักษณะคล้ายเส้นสายรุ้ง แต่ละเส้นมีการบอกความหมายที่แตกต่างกัน โดยเรียงลำดับจากการบอกสถานะฟองสบู่ไปจนถึงโซนล่างของราคาที่ควรเข้าซื้อ แผนภูมิ Bitcoin Rainbow  โดยส่วนมาก จะใช้เพื่อดูภาพรวม และ วิเคราะห์การลงทุนระยะยาว ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี เนื่องจากเครื่องมือนี้ไม่ได้นำปัจจัยเรื่องการความผันผวนของราคาในระหว่างวันมาคำนวณด้วย

แผนภูมิ Bitcoin Rainbow จัดทำกราฟการประเมินราคา Bitcoin ขึ้นมา

ที่มา แผนภูมิ Bitcoin Rainbow เริ่มต้นจากเมื่อปี 2014 มีผู้ใช้งานรายหนึ่งบนเว็บไซต์ Reddit ที่ใช้ชื่อว่า Azop จัดทำกราฟการประเมินราคา Bitcoin ขึ้นมา เพื่อความสนุก และ ประโยชน์ต่อนักลงทุน และ ผู้ที่อยู่ใน Community ซึ่งมีสีสันคล้ายเส้นสายรุ้งจนได้ชื่อว่า แผนภูมิ Bitcoin Rainbow  ซึ่งแสดงผลทั้งแบบ Linear Scale และ Log Scale หลังจากนั้นมีการนำไปพูดต่อบนเว็บไซต์ โดยผู้ใช้งานที่ชื่อ Trolololo โดยใช้การทดสอบด้วย Logarithmic Regression จนกระทั่งคุณได้มีการนำไปต่อยอด และ เผยแพร่บนเว็บไซต์

แผนภูมิ Bitcoin Rainbow ราคา Bitcoin จะยังคงเป็นไปตามแนวเส้นสายรุ้งนี้ หรือ ไม่

แผนภูมิ Bitcoin Rainbow  Chart ประกอบไปด้วยเส้นสีรุ้งทั้งหมด 9 สี และ แต่ละสีมีความหมายดังนี้

  • สีแดงเข้ม – ราคาอยู่ในสภาวะที่เกิดฟองสบู่ขั้นสูงสุด
  • สีแดง – ราคาบริเวณนี้ควรเริ่มทำการขายได้แล้ว
  • สีแสด – นักลงทุนในตลาดเริ่มมีภาวะ FOMO มากเกินไป
  • สีส้ม – สัญญาณเตือนว่าราคาอาจเข้าใกล้สภาวะฟองสบู่
  • สีเหลือง – HODL หรือ อาจเรียกว่า ถือยาวไปเลย
  • สีเขียวอ่อน – เป็นโซนราคาที่เริ่มถูกแล้ว
  • สีเขียว – โซนราคาที่น่าเข้าสะสม
  • สีเขียวน้ำทะเล – ซื้อเลย 
  • สีคราม – ลดราคาพิเศษประหนึ่งจัดโปรไฟไหม้

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าติดตามต่อหลังจากนี้ นั่นคือ ราคา Bitcoin จะยังคงเป็นไปตามแนวเส้นสายรุ้งนี้ หรือ ไม่ ผู้ลงทุนจึงจำเป็นต้องรู้ความหมาย แผนภูมิ Bitcoin Rainbow เสียก่อน

แผนภูมิ Bitcoin Rainbow มีลักษณะเป็นเส้นสายรุ้ง บ่งบอกสถานะของการเคลื่อนไหวของราคา มีที่มาเริ่มต้นจากเมื่อปี 2014 มีผู้ใช้งานรายหนึ่งบนเว็บไซต์ Reddit ที่ใช้ชื่อว่า Azop จัดทำกราฟการประเมินราคา Bitcoin ขึ้นมา เพื่อความสนุก และ ประโยชน์ต่อนักลงทุน ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือการประเมิน และ วิเคราะห์หาแนวโน้มของโซนราคาของ Bitcoin ในระยะยาว โดยใช้การทดสอบทางสถิติ มีการเผยแพร่แนวคิดดังกล่าวตั้งแต่ปี 2014 นอกจากนั้น ยังมีการนำไปใช้กับเหรียญคริปโตอื่น ๆ ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น Ethereum แผนภูมิ Bitcoin Rainbow Chart ประกอบไปด้วยเส้นสีรุ้งทั้งหมด 9 สี อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าติดตามต่อหลังจากนี้ นั่นคือ ราคา Bitcoin จะยังคงเป็นไปตามแนวเส้นสายรุ้งนี้ หรือ ไม่ ผู้ลงทุนจึงจำเป็นต้องรู้ความหมาย แผนภูมิ Bitcoin Rainbow เสียก่อน ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.Cryptoaday.com