ราชกิจจา ประกาศใหม่ 25 พ.ค. มีผลอย่างไรต่อนักเทรด Crypto

ราชกิจจา ประกาศใหม่ 25 พ.ค. มีผลอย่างไรต่อนักเทรด Crypto

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกมาเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ ซึ่งออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ฉบับที่ 744 ) พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็น ราชกิจจา ประกาศให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การโอน คริปโตเคอเรนซี – เงินดิจิทัล โดยมีเนื้อความดังนี้

ราชกิจจา Crypto
ราชกิจจา Crypto
ราชกิจจา Crypto

ราชกิจจา จะส่งผลอย่างไรต่อนักเทรด Crypto

เนื่องจากพระราชกิจจานุเบกษาที่ได้ประกาศมานั้น เป็นพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก นั่นหมายความว่า ราชกิจจา ที่ประกาศใหม่มีผลบังคับใช้ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักเทรด แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน หรือผู้กระทำการใดก็ตามเกี่ยวกับ คริปโตเคอรเรนซี และตามข้อความที่ได้ปรากฏในพระราชกิจจานุเบกษา มีข้อความตอนหนึ่งที่สำคัญ ที่เหล่าบรรดานักเทรด Crypto ควรจะต้องรู้ นั่นคือ มาตรา 3 ซึ่ง เนื้อหาที่มาจาก ราชกิจจา สามารถตีความได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใด ที่ทำการโอนเหรียญ Crypto หรือโทเคนดิจิทัลใด ๆ ( รวมถึง NFT ) ผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัล ที่ในราชกิจจาเรียกว่า ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นักเทรด Crypto จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ใช่หรือไม่ ?

เพื่อที่จะให้เข้าใจ ราชกิจจา ง่ายมากขึ้น บุคคลใดก็ตามที่ได้โอน เหรียญคริปโตเคอเรนซี โทเคนดิจิทัล หรือทรัพย์สินดิจิทัลใด ๆ ผ่านแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน จะไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ในด้านสำหรับค่าธรรมเนียม ที่ทางแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนได้กำหนดไว้ ก็ยังคงต้องเสียอยู่ 

การออกมาประกาศพระราชกิจจานุเบกษาครั้งนี้ นับว่าเป็นข่าวดี สำหรับ นักเทรด Crypto ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวทางด้านบวกอยู่บ้าง เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่จะบังคับใช้สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล และอาจเป็นการยอมรับสินทรัพย์ Crypto มากขึ้นในประเทศไทย 

แหล่งข้อมูล : rachakitcha.soc.go.th