มาทำความรู้จักกับ Whitepaper รายละเอียดและวิธีทำ Whitepaper

มาทำความรู้จักกับ Whitepaper รายละเอียดและวิธีทำ Whitepaper

Whitepaper คือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของโปรเจกต์ ที่บ่งบอกว่าโปรเจกต์นี้ถูกสร้างมาเพื่ออะไร ใช้สำหรับทำอะไร และสามารถแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง ของบริษัทไปยังผู้ใช้งาน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ลูกค้าหรือนักลงทุนควรรู้ ซึ่งนักลงทุนต่าง ๆ จะต้องอ่าน Company Profile รวมไปจนถึงงบการเงินต่าง ๆ ของบริษัทนั้น ๆ เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในการร่วมลงทุน รวมไปจนถึงที่จะลงทุนกองทุนรวมก็จะต้องอ่าน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และการลงทุน คริปโตเคอเรนซี ก็ควรที่จะต้องอ่าน Whitepaper

Whitepaper มีความจำเป็นอย่างไรในปัจจุบัน

การมี Whitepaper ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่ง Whitepaper จะเป็นตัวช่วยในการทำธุรกิจที่มีการซื้อขายสินค้าที่มีราคาแพงหรือเป็นสินค้าที่มีข้อมูลในเชิงลึกในการให้ผู้ซื้อได้เลือกตัดสินใจในการซื้อ การมี Whitepaper นี้จะช่วยให้ผู้ซื้อตัดสินใจในการซื้อง่ายขึ้น เนื่องจาก Whitepaper มีการโชว์ภาพปัญหาต่าง ๆ ผ่านการยกตัวอย่าง ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้เห็น ซึ่งแบรนด์จะเป็นคนเข้าไปช่วยเหลือจนทำให้ปัญหานั้นลดลงหรือหมดไป การมี Whitepaper ที่ดีจะสามารถทำให้ลูกค้ามั่นใจในตัวสินค้าได้

วิธีการเขียน Whitepaper แบบง่าย ๆ

การเขียน Whitepaper เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย วันนี้เราจะพาไปเรียนรู้วิธีการเขียน Whitepaper นั้นก็คือ

  1. การวิจัยสภาพตลาด ปัญหาที่เกิดขึ้น และข้อมูลเชิงสถิติทั้งหลาย ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เราจำเป็นต้องรู้ว่าปัจจุบันตลาดในตอนนี้เป็นอย่างไร ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะทำให้สูญเสียทางเชิงตัวเลข ซึ่งรวมไปจนถึงเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ค่าเสียเวลา รวมถึงค่าเสียทรัพยากรต่าง ๆ นั้นเป็นสิ่งที่ผู้เขียน Whitepaper ต้องรู้
  2. การอธิบายและให้ความรู้ในปัญหานั้น ๆ อย่างง่าย ๆ และการอธิบายปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น จะต้องเล่าถึงหลักการและเหตุผล ที่จะมาใช้ในการแก้ปัญหา และพร้อมกับบอกถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
  3. การกระตุ้นให้คิดและจบลงที่ว่าคุณก็มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่: สิ่งสุดท้ายที่เราต้องทำ คือการยกตัวอย่างแบรนด์ ที่เราเข้าไปแก้ปัญหา รวมไปจนถึงวิธีการแก้ไขปัญหาของแบรนด์ว่าเป็นอย่างไร มีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างไร และใช้ผลิตภัณฑ์อะไรถึงแก้ปัญหาได้

ความยาวของ Whitepaper นั้นควรจะอยู่ที่ประมาณ 6 – 10 หน้ากระดาษ หรือประมาณ 2000 – 5000 คำ ซึ่ง Whitepaper ควรจะมี แผนภูมิ และภาพประกอบเข้าไปด้วย

ส่วนประกอบของ Whitepaper ควรมีอะไรบ้าง

Whitepaper ควรจะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง วันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้กัน ซึ่ง Whitepaper เหมือนกับการทำวิจัย ซึ่งจำเป็นจะต้องเขียนให้มีเนื้อหาที่น่าสนใจ จำเป็นต้องมีองค์ประกอบดังนี้

  1. Whitepaper ควรมี Title ที่ดึงดูด และเล่าวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน
  2. Whitepaper ควรมี Executive Summary ที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจสามารถจับกลุ่มเป้าหมายได้ทันที 
  3. Whitepaper ควรมีการเล่าเรื่องของปัญหาแบบมีที่มาที่ไป พร้อมการให้ข้อมูลแบรนด์ไปด้วย
  4. Whitepaper ควรมีการเล่าถึง Solution ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ว่าสามารถแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใด
  5. Whitepaper ควรมีการเล่าถึงผลิตภัณฑ์ของเราที่เข้าไปแก้ไขปัญหานั้น ซึ่งในส่วนนี้ควรต้องมีข้อมูลต่าง ๆ ที่มาสนับสนุน เช่น แผนภูมิ ข้อเท็จจริง Testimonials ของลูกค้า และกรณีศึกษาต่าง ๆ ซึ่งตรงนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของ Whitepaper
  6. Whitepaper ควรมีการเล่าถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากการใช้วิธีการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา และเล่ากระบวนการจัดการปัญหา รวมถึงระบุคำแนะนำของเรา 

ที่สำคัญอย่างมากคือ Whitepaper ต้องมีบทสรุปเหตุและผล พร้อมแนบ Call To Action เพื่อใช้ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อสร้าง Lead ทันที

กระบวนการเขียน Whitepaper และการใช้ Whitepaper นั้นในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เห็นได้ชัดจากเทคโนโลยีอย่าง คริปโตเคอเรนซี โดยเฉพาะสาย Blockchain ที่ระดมทุนกันผ่าน ICO สำหรับนักการตลาดที่มีความสนใจวิธีการทำ  Whitepaper เพื่อให้ได้ลูกค้ามา ก็สามารถนำไปใช้ได้เลย ซึ่ง Whitepaper จะเป็นประโยชน์ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนั่นเอง