ภาษีคริปโต ปรับใหม่ล่าสุด เป็นอย่างไรบ้าง

ภาษีคริปโต ปรับใหม่ล่าสุด เป็นอย่างไรบ้าง ดีต่อนักลงทุนอย่างไร

ภาษีคริปโต เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันอย่างมาก หลังจากที่ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแนวทางการจัดเก็บภาษีการลงทุน คริปโตเคอเรนซี ของนักลงทุนชาวไทย ในรูปแบบที่นักลงทุนเหมือนถูกเอารัดเอาเปรียบมากเกินไป จึงเกิดการวิพากษ์วิจารณ์มากมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่เกิดขึ้น จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขแนวทาง และรูปแบบ แนวทางการจัดเก็บภาษีปรับปรุงใหม่เป็นอย่างไรบ้าง

การจัดเก็บภาษีคริปโต ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ล่าสุด

หลังจากการที่ได้มีการปรับแก้ แนวทางการจัดเก็บ ภาษีคริปโตเคอเรนซี ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ที่เปลี่ยนแปลงจากการเก็บแบบเดิมที่มีปัญหาในช่วงที่ผ่านมา โดยที่แนวทางการจัดเก็บภาษีใหม่นั้นจะมีการ แนวทางในรูปแบบนี้

กรมสรรพากรได้มีแนวทางการผ่อนปรนการจัดเก็บภาษี ประกาศล่าสุด 28 มกราคม 2565

การคำนวณภาษีเงินได้พึงประเมินหรือกำไรจากสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ทางสรรพากรมีการปรับให้ นักลงทุนนั้นสามารถนำผลการลงทุนที่ผ่านการ หักลบ จากกำไร และการขาดทุน ในการลงทุนเหรียญคริปโตเคอเรนซี ในปีที่คำนวณภาษีเดียวกัน ยื่นเป็นรายได้จาก สินทรัพย์ดิจิทัล แต่เงื่อนไขการจัดเก็บนี้จะรองรับเฉพาะนักลงทุนที่ลงทุนในกระดานเทรดคริปโตเคอเรนซี ที่ ก.ล.ต. รองรับเท่านั้น กระดานเทรดนอกประเทศไม่สามารถใช้เงื่อนไขการคำนวณภาษีแบบนี้ได้

ยกเลิกการจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% ของการทำธุรกรรมในการเทรดคริปโตเคอเรนซี เป็นประเด็นที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด และได้ทำการยกเลิกแนวทางการจัดเก็บภาษีแบบนี้แล้ว เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดเก็บภาษีรูปแบบนี้ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นธรรมสำหรับนักลงทุน

ยกเลิกการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากรได้ทำการ ยกเว้น VAT สำหรับการทำธุรกรรมผ่านกระดานเทรดคริปโตเคอเรนซี ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. และสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

หลังจากที่มีแนวทางการจัดเก็บภาษีออกมาใหม่ ก็ทำให้นักลงทุนนั้นพึงพอใจกับแนวทางเป็นอย่างมาก มีความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี และเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ จึงมองได้ว่าการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ นักลงทุนส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลยื่นภาษีอย่างมากแน่นอน โอกาสการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นรายได้ของประเทศนั้นก็โอกาสที่มีมากกว่าเช่นกัน

ความสำคัญในการยื่นภาษีสำหรับนักลงทุนคริปโตเคอเรนซี

การเสียภาษีนั้นเป็นหน้าที่หนึ่งที่ ประชาชนชาวไทย ทุกคนที่มีรายได้ตามกำหนดนั้นจะต้องทำการยื่นภาษีทุกคน ไม่มีข้อยกเว้น และการยื่น ภาษีคริปโต เองนั้นก็เช่นกัน ที่จะต้องระบุในตอนยื่นภาษี แต่ว่าก็เป็นคำถามของนักลงทุนอีกเช่นกันว่าข้อมูลการเทรด คริปโตเคอเรนซี ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีนั้น จะรวบรวมจากไหน มีแนวทางแบบไหนที่จะสามารถนำมาบันทึกการลงทุนได้

ถ้าหากเรามองการจัดเก็บภาษีที่จะรองรับเฉพาะ กระดานเทรดคริปโตเคอเรนซี ที่รับรองโดย ก.ล.ต. เท่านั้น แนวทางการสรุปรายได้จากการเทรดคริปโตเคอเรนซีในแต่ละปี ก็อาจจะต้องเหมือนกับ การลงทุนหุ้น ที่ทางผู้ให้บริการ กระดานเทรดคริปโตต่าง ๆ นั้นจะทำการสรุปข้อมูลสำหรับนักลงทุนเพื่อนำไปยื่นภาษีต่อไป ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ควรจะเป็นมากที่สุด เพราะในการลงทุนนั้นก็มีการเสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ข้อมูลส่วนนี้ก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ให้บริการเพิ่มเติมสำหรับนักลงทุนได้