การขึ้นอัตราดอกเบี้ย กระทบต่อมูลค่าของเหรียญคริปโตเคอเรนซีอย่างไร

การขึ้นอัตราดอกเบี้ย กระทบต่อมูลค่าของเหรียญคริปโตเคอเรนซีอย่างไร

การประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง มีผลต่อตลาดในภาพรวมโดยทันทีไม่ว่าจะเป็น ตลาดหุ้น ตลาดคริปโต ก็แดงทั้งกระดานกันหมด แล้วอะไรบ้างที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อ เหรียญคริปโตเคอเรนซี ได้บ้าง จากการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างนี้

ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย มูลค่าเหรียญคริปโตเคอเรนซี ลดลงทันที

หลังจากที่มีข่าวการประกาศการขึ้นอัตราดอกเบี้ย หรือ ข่าวเตรียมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ตาม ทำให้เกิดภาวะตลาดแดงทันที เพราะนักลงทุนนั้นเริ่มกังวลถึงสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามากระทบต่อการลงทุนได้ โดยที่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ก็คือ

  • การกู้ยืมในการลงทุนมีอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทันที เป็นปัจจัยหลักที่เกิดขึ้นในการลงทุนทุกชนิด เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่แล้วจะเลือกกู้เงินเพื่อนำมาลงทุน และบริษัทเองก็กู้เงินเพื่อดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ในบริษัท เมื่อมีการขึ้นดอกเบี้ย ทำให้เกิดการจ่ายเงินออกไปมากขึ้น รายได้ลดลง กำไรที่เกิดจากการลงทุนลดลงทันที
  • ภาวะสินค้าแพงขึ้น หลังจากที่บริษัทนั้นเริ่มมีรายได้ลดลงจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น สิ่งที่จะทำต่อมาก็คือการเพิ่มราคาสินค้า ที่เป็นการลดต้นทุนอีกทางหนึ่ง ที่ทำให้บริษัทนั้นจะคงมีรายได้เท่าเดิมได้ แต่ผู้บริโภคนั้นจะต้องซื้อสินค้าแพงขึ้น
  • ดอกเบี้ยเงินกู้ของประชาชนก็กระทบเช่นกัน ไม่ใช่เพียงแต่บริษัทเท่านั้นที่มีผล ประชาชนที่กู้เงินซื้อบ้าน หรือ ลงทุนกิจการเล็ก ๆ เองก็กระทบเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย

จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้นักลงทุนนั้นเริ่มที่ลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ทันทีไม่ว่าจะเป็น หุ้น มูลค่าเงิน และ เหรียญคริปโตเคอเรนซี ก็เช่นกัน เป็นการปรับตัวที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับนักลงทุนทุกท่าน เมื่อมีข่าวสารแบบนี้ขึ้นมา แก้ไขอย่างไร ดำเนินการต่ออย่างไร นักลงทุนทุกคนควรจะต้องเตรียมพร้อมให้มากที่สุดเพื่อลดการขาดทุนได้อย่างมาก

ทำไมต้องประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย

การประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ก็เกิดขึ้นจาก ภาวะเงินเฟ้อ เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้มูลค่าเงินนั้นลดลงมากกว่าปกติ เป็นผลกระทบที่ตามมาจากช่วงที่เกิด โรคโควิด – 19 ที่ระบาดไปทั่วทั้งโลกใน 2 ปีหลังมานี้ เป็นผลกระทบที่มีการเพิ่มเงินในระบบมากขึ้นจากการทำ QE ( Quantitative Easing ) จึงต้องออกนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินเหล่านี้ การขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เป็นสิ่งที่เข้าช่วยลดสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดกับมูลค่าของเงินได้

ปัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของ เหรียญคริปโตเคอเรนซี

สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่า เหรียญคริปโตเคอเรนซี ในตลาดได้นั้น จะมีการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ทั้งปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก รวมถึงการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากที่ทำให้นักลงทุนนั้นตัดสินใจในการลงทุน โดยที่แต่ละรูปแบบนั้นจะมีดังนี้

ปัจจัยภายใน เป็นการเกิดปัญหาจากภายในของตัวเหรียญเอง การจัดการที่ไม่ดี ระบบมีปัญหา มีข่าวเกี่ยวกับผู้บริหารที่ไม่เหมาะสม ก็เป็นสิ่งที่ทำให้มูลค่าของ เหรียญคริปโตเคอเรนซี นั้นร่วงลงมาได้เลยทันที

ปัจจัยภายนอก เป็นรูปแบบที่ถูกควบคุมจากหลาย ๆ อย่างมากมายที่ตัวบริษัทผู้พัฒนานั้นไม่สามารถดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เลย โดยที่จะมี

  • การประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย ของธนาคารกลางสหรัฐ ( FED ) หลังจากที่ได้รับข่าวสารว่าจะเริ่มมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว ทำให้นักลงทุนนั้นเทขายอย่างหนัก จนเกิดภาวะแดงทั้งกระดานทันที
  • อัตราแลกเปลี่ยน หากค่าของเงินนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี จะเกิดการเทขายออกมาอย่างมาแล้วเข้าไปซื้อสิ่งที่รักษามูลค่าทางการเงินได้มากกว่าอย่าง พันธบัตรรัฐบาล และ ทองคำ
  • เหตุการณ์ทางการเมือง การประกาศนโยบายต่าง ๆ การเกิดประท้วงในประเทศชั้นนำของโลก ก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนเช่นกัน
  • สงคราม นี่ก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญทำให้เกิดการเทขายของนักลงทุน เมื่อมีการประกาศสงคราม หรือ เริ่มมีข่าวสารเกี่ยวกับสงครามแล้ว นักลงทุนจะเลือกไปลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่เสี่ยงมากกว่าแทน