นักพัฒนา Blockchain ทำอะไรบ้าง

นักพัฒนา Blockchain ทำอะไรบ้าง จะต้องมี Skill แบบไหน

เทคโนโลยี Blockchain เป็นนวัตกรรมใหม่ที่กำลังเข้ามาสู่โลกอนาคต ที่จะมาเปลี่ยนแปลงการทำธุรกรรมต่าง ๆ ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และรองรับการใช้งานได้อย่างมากมายมหาศาล บริษัทต่าง ๆ จึงเห็นความสำคัญเหล่านี้ เริ่มที่จะมีการศึกษา วิจัย และเริ่มพัฒนาการนำ เทคโนโลยี Blockchain มาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของแอปพลิเคชันต่าง ๆ ทำให้ความต้องการของนักพัฒนาโปรแกรมระบบ Blockchain นั้นมีสูงอย่างมาก แล้วอะไรบ้างที่นักพัฒนาระบบ Blockchain นั้นควรที่จะมี

นักพัฒนา Blockchain คืออะไร

นักพัฒนาระบบ Blockchain ก็คือ โปรแกรมเมอร์ ที่พัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ นั่นเอง แต่จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบโดยรวมของ Blockchain ทั้งการสร้างระบบ การพัฒนา การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และการเชื่อมโยงระบบเข้ากับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ก็เป็นหน้าที่ในภาพรวมของนักพัฒนา Blockchain นี้ แต่หน้าที่การทำงานจริง ๆ แล้วจะมีการแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ๆ ก็คือ

Core Blockchain Developers

ทำหน้าที่พัฒนาระบบหลักของ Blockchain ตั้งแต่การออกแบบและสร้างระบบขึ้นมา เตรียมการเชื่อมโยงต่าง ๆ และการดูแลแก้ไขให้ตัวระบบและเครือข่ายนั้นสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ก็จะเหมือนกันนักพัฒนาที่ทำเกี่ยวกับระบบ Database ที่ระบบสำหรับบันทึกข้อมูลแบบเดียวกัน

Blockchain Software Developers

ทำหน้าที่สำหรับการพัฒนา แอปพลิเคชัน ให้สามารถใช้งานระบบ Blockchain ได้ ซึ่งโปรแกรมที่ทำนั้นก็คือโปรแกรมทั่วไปแต่จะต้องเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบการเงิน ระบบการจอง ระบบการขายสินค้า ต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องให้มีการบันทึกการทำธุรกรรม และสามารถตรวจสอบได้ แถมยังรองรับการทำธุรกรรมได้แบบไม่จำกัด

ภาษาที่ส่วนใช้เขียนเกี่ยวกับ แอปพลิเคชัน ที่ใช้ระบบ Blockchain

ภาษาที่ส่วนใหญ่แล้วนักพัฒนาแอปพลิเคชันเลือกใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมนั้นจะเป็น Solidility, Simplicity หรือ Javascript ที่เป็นส่วนที่จะใช้ติดต่อเพื่อ อ่าน บันทึก ข้อมูลลงในระบบ Blockchain เป็นภาษาที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนี้ และสำหรับนักพัฒนาที่ดูแลตัวของ Blockchain นั้นจะใช้ C++, Go และ Haskell ที่เป็นภาษาทำงานในระบบปฏิบัติการ

Skill ที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนา Blockchain

นักพัฒนา Blockchain ต้องมีอะไรบ้าง ? Solidity

สำหรับการที่จะมาเป็นนักพัฒนา Blockchain ได้นั้นนอกจากการเขียนโปรแกรมได้ตามภาษาที่กำหนดแล้ว ยังจะต้องมีความรู้ในเรื่องของ Blockchain ในระดับหนึ่งด้วย เพื่อเข้าใจการทำงานต่าง ๆ และรู้ถึงจุดที่จะต้องทำและพัฒนาต่อไป โดยที่ Skill หรือ ทักษะ ที่จำเป็นนั้นจะมีดังนี้

รู้โครงสร้างของระบบ Blockchain

เป็นทักษะแรกที่สำคัญมาก่อนเริ่มการทำงาน นักพัฒนานั้นควรจะรู้โครงสร้าง และ การใช้งานระบบ Blockchain ให้ได้ระดับหนึ่งเพื่อเริ่มต้นที่จะพัฒนาต่อยอดระบบได้

รู้โครงสร้างข้อมูลที่ใช้บันทึก

อีกทักษะหนึ่งที่สำคัญเช่นกันก็คือการรู้ว่า ข้อมูลธุรกรรมนั้นเป็นแบบไหน ถูกบันทึกอย่างไร มีการดึงมาใช้งานอย่างไร ก็จะต้องทราบถึงโครงสร้างข้อมูลเหล่านี้ให้ดี จะเหมือนกับการเข้าใจตัวระบบ Database ที่จัดเก็บที่ไหน มีการเรียกใช้งานอย่างไร

การเข้ารหัสของ Blockchain

ระบบ Blockchain นั้นมีการเข้ารหัสของข้อมูล นักพัฒนานั้นจะต้องรู้ว่าแต่ละระบบนั้นเข้ารหัสแบบไหน ถอดรหัสอย่างไร

รู้จักการทำงานของ Smart Contract

อีกสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนาก็คือระบบ Smart Contract ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของ Blockchain ในรุ่นใหม่ ต้องเข้าใจถึงการทำงาน และวิธีการนำมาใช้พัฒนาในแอปพลิเคชันได้

ต้องเขียนโปรแกรมพัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน และ แอปพลิเคชัน ในโทรศัพท์มือถือ

เป็น Skill หลักสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันของระบบ Blockchain ที่จะต้องพัฒนาตัวโปรแกรมให้นำข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกบันทึกในระบบ Blockchain นั้นมาแสดงผล รวมถึงการตอบสนองต่อผู้ใช้งาน

นักพัฒนาระบบ Blockchain นั้นจะเห็นได้เลยว่ามีความต้องการในด้านของ Skill ที่ค่อนข้างมาก เพราะเป็นระบบที่ใหม่ ผู้ที่มีความสามารถนั้นน้อย แต่ด้วยที่ตัว Blockchain นั้นเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ความต้องการแรงงานด้านนี้เลยสูงขึ้น ค่าแรงก็สูงด้วยเช่นกัน และสำหรับนักพัฒนาที่อยากจะเปลี่ยนแปลงมาทำงานด้านนี้ก็ไม่ได้ยากมากนัก เพราะการทำงานในระบบ Blockchain เองก็จะคล้ายกับการทำงานของระบบ Database ทั่วไปอย่าง MySQL, SQL Server หรือ Oracle