เงินสกุลดิจิทัล จะเริ่มใช้จริงเมื่อ แบงก์ชาติทดลอง CBDC ในภาคประชาชน

เงินสกุลดิจิทัล จะเริ่มใช้จริงเมื่อ แบงก์ชาติทดลอง CBDC ในภาคประชาชน

ธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท. ) ได้เปิดเผยถึงการพัฒนาระบบการใช้ CBDC ในช่วงแรกที่ทดลองใช้งานกับภาคธุรกิจ โดยให้ใช้ เงินสกุลดิจิทัล ที่ออกโดยธนาคารกลางแห่งประเทศไทยชำระค่าการดำเนินการธุรกิจระหว่างกัน ได้รับผลตอบรับการใช้งานค่อนข้างดี ทำให้เริ่มต้นที่จะนำมาใช้กับภาคประชาชนต่อไป

ผลการทดลองใช้เงินสกุลดิจิทัล ในภาคธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดี

ธนาคารกลางแห่งประเทศไทย ได้แจ้งผลการทดสอบสำหรับโครงการ CBDC ที่ทดสอบการใช้ในภาคธุรกิจนั้น โดยที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของการชำระเงินในการรองรับการสร้างนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ให้กับภาคธุรกิจ

โดยใช้ สกุลเงินดิจิทัล ที่ออกโดยธนาคารกลาง ( Central Bank Digital Currency หรือ CBDC ) ได้รับความร่วมมือระหว่าง ธปท. เอสซีจี และ บริษัทดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด โดยมีบริษัท ConsenSys เป็นผู้สนับสนุนด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยพัฒนาและทดสอบ

หลังจากการทดสอบได้ผลทดสอบที่ดี การใช้ เงินสกุลดิจิทัล CBDC ได้อำนวยความสะดวกในการชำระเงินในภาคธุรกิจได้อย่างดี

แผนการทดลองในการใช้เงินสกุลดิจิทัล ในภาคประชาชน

หลังจากการทดลองใช้ CBDC ในภาคธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดี ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยก็ได้เริ่มที่จะมีแนวคิดที่จะทดลองในภาคประชาชน เริ่มทดลองในปี 2564 – 2565 โดยการทดลองนั้นจะเน้นทดสอบเพื่อการศึกษาและพัฒนา สกุลเงินดิจิทัล สำหรับภาคประชาชน ( Retail CBDC ) ซึ่งการพัฒนา CBDC ให้สามารถใช้ได้ในวงกว้างนั้น จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และประสิทธิภาพ แก่ผู้ใช้งานมากที่สุด โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการดำเนินการนโยบายทางการเงิน เสถียรภาพระบบการเงิน และบทบาทของสถาบันการเงินและธนาคารกลาง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันไปด้วย จึงจะสามารถประกาศใช้ได้จริงต่อไปในอนาคต

หลังจากที่ได้ทดสอบทั้งระบบทั้งในภาคของธุรกิจและภาคประชาชน ถ้าได้ผลการทดสอบไปในทิศทางที่ดี ระบบมีความปลอดภัยในการใช้งานและมีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ธุรกิจทางการเงินนั้นสามารถทำงานได้ดีมากขึ้น ต่อไปก็จะเริ่มให้ประชาชนเข้ามาทดลองใช้จริงอีกครั้งสำหรับ CBDC ของประเทศไทย ซึ่งก็จะเหมือนกับทางประเทศจีนที่ได้ทดสอบและพัฒนามาระยะหนึ่งจนมั่นใจแล้วก็เริ่มให้ประชาชนใช้งานจริงอยู่ในเวลานี้ และการใช้งานนั้นก็เป็นไปได้ด้วยดีอีกด้วย

การใช้เงินสกุลดิจิทัลของรัฐบาลนั้น จะส่งผลอย่างไรต่อคริปโตเคอเรนซีบ้าง

เมื่อมีการใช้งาน เงินสกุลดิจิทัล ขึ้นมาจริง ๆ ผลกระทบที่จะส่งผลต่อคริปโตเคอเรนซีนั้นก็จะมี ในเรื่องแรกเลยก็คือการโดนแบนจากประเทศที่มีการเงินสกุลดิจิทัลของตัวเอง เพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นไปใช้งานเหรียญคริปโตเคอเรนซี ที่ทำหน้าที่เหมือนกัน และเพื่อให้เงินสกุลดิจิทัลของประเทศนั้นมีการใช้งานได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว การปิดกั้น เงินสกุลดิจิทัล อื่น ๆ นั้นจะมีการออกนโยบายมาอย่างแน่นอน

แต่เมื่อมีการใช้งาน เงินสกุลดิจิทัล ของธนาคารกลาง ก็เหมือนกับฝึกประชาชน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า เงินสกุลดิจิทัล นั้นสามารถใช้งานได้จริง แลกเปลี่ยนสินค้า ชำระสินค้าได้ เป็นผลต่อการลงทุนเหรียญคริปโตเคอเรนซีด้วยเช่นกัน เพราะเมื่อมีความมั่นใจในการใช้งานมากขึ้น เข้าใจวิธีการใช้งานมากขึ้น ก็เริ่มที่อยากจะเข้ามาลงทุนเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติม ซึ่งแนวทางการใช้งานนั้นก็เหมือนกัน ง่ายต่อผู้ใช้และทำความเข้าใจได้ง่าย จึงทำให้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาลงทุนเหรียญคริปโตเคอเรนซีได้มากยิ่งขึ้น