Blockchain ช่วยส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กเติบโตได้มากกว่า 3 เท่าตัว

Blockchain ช่วยส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กเติบโตได้มากกว่า 3 เท่าตัว

ตัวอย่างของการนำเทคโนโลยี Blockchain มาช่วยให้ดำเนินการทางธุรกิจของธุรกิจขนาดเล็ก ผลที่ได้คือทำให้ธุรกิจเติบโตกว่าที่ผ่านมาถึง 3 เท่า เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเลือกใช้ Blockchain เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจขนาดเล็กและช่วยส่งเสริมได้อย่างดีอีกด้วย เป็นเคสตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงกับบริษัทขนาดเล็ก หรือ SME ในประเทศฟิลิปปินส์

Blockchain เพิ่มการขับเคลื่อนธุรกิจการเงินให้เข้าถึงชุมชนมากขึ้น

UBX หนึ่งใน FinTech ของ Union Bank of the Philippines ( UBP ) ได้เลือกนำเทคโนโลยี Blockchhain เข้ามาใช้กับเทคโนโลยีการเงินภายในประเทศซึ่งทำให้ธุรกิจของธนาคารนั้นเติบโตขึ้นกว่า 3 เท่าในปีนี้ ทำให้นักธุรกิจหลายคนเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสัญญาณของการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการธนาคารที่มากยิ่งขึ้น

UBX เปิดตัว i2i เป็นแพลตฟอร์มการธนาคารเพื่อให้บริการชุมชนในชนบท โดยทำให้ฟิลิปปินส์กลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมา หลังจากที่แพลตฟอร์ม i2i เปิดตัวร่วมกับธนาคารในประเทศฟิลิปปินส์กว่า 130 แห่ง รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกลางของประเทศ ทำให้แพลตฟอร์ม i2i นั้นได้ช่วยให้ผู้ค้าทั่วไปให้มีสภาพคล่องการเงินที่มากขึ้นกว่าเดิม เช่น เจ้าของร้านขนาดเล็ก ร้านขายสินค้าทั่วไป หรือธุรกิจที่จดทะเบียนใด ๆ ก็สามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

เทคโนโลยี Blockchain ช่วยให้ SME เติบโตในประเทศฟิลิปปินส์

จากการสำรวจการดำเนินการทางธุรกิจของประเทศฟิลิปปินส์ ในช่วงที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า SME หรือธุรกิจขนาดเล็กนั้นขาดการเข้าถึงบริการทางการเงินสูงมาก ทำให้หลายธุรกิจนั้นขาดการบริการทางการเงินที่ดี ทำให้ธุรกิจเติบโตได้ช้า หลังจากที่ได้มีการนำ Blockchain เข้ามาเป็นระบบกลางที่ช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงทางด้านการเงินของชุมชนในชนบทให้ได้รับโอกาสเดียวกันทั้งประเทศ

เป็นตัวอย่างที่ดีที่ช่วยให้ประเทศที่มีข้อจำกัดทางการเงินนั้นได้รับโอกาสมากขึ้น ถ้าหากมองที่ประเทศไทยที่มีการบริการทางการเงินที่ดีและทันสมัยอย่างมากจึงไม่เห็นผลที่เกิดขึ้นถ้านำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้งาน แต่ในประเทศที่ยังขาดแคลนจะเป็นส่วนสำคัญที่จะพัฒนาธุรกิจในประเทศได้อย่างมาก ประชาชนจะสามารถมีโอกาสจากการจ้างงานและทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมกันอีกด้วย

Blockchain จะช่วยประเทศที่มีการบริการทางการเงินไม่ทั่วถึงได้มากขึ้น

การเลือกนำเทคโนโลยี Blockchain มาเป็นระบบกลางที่ช่วยให้บริการทางการเงินของประเทศนั้นเป็นสิ่งที่ใหม่และยังไม่มีการใช้งานอย่างจริงจังมากนัก แต่สำหรับประเทศที่ขาดแคลนการบริการเหล่านี้กลับเป็นตัวเลือกที่สำคัญที่จะช่วยให้บริษัททางการเงินต่าง ๆ นั้นกระจายการบริการได้ครอบคลุม ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการเงินของประเทศได้มากขึ้น เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในประเทศที่ต้องการจริง ๆ

ด้วยที่เทคโนโลยี Blockchain นั้นไม่ต้องมีการลงทุนในด้านของระบบสำหรับการให้บริการ เพียงเลือกใช้บริการเครือข่าย Blockchain ที่มีอยู่ในโลกตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น Ethereum, Binance, Cardano, Solana ก็มีจุดเด่น จุดด้อยในการใช้งานที่แตกต่างกัน แต่การใช้ Blockchain มาเป็นตัวกลางในการบริการจะช่วยให้ธุรกิจนั้นกระจายฐานลูกค้าได้มากขึ้น เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการของธุรกิจขนาดเล็กได้ดีมากขึ้น ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศต่อไปได้ด้วย

สำหรับเทคโนโลยี Blockchain จะเป็นตัวกลางของระบบทางการเงินได้อย่างดีแล้วยังมีแนวทางอีกมากมายที่ Blockchain นั้นสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งกำลังมีมากขึ้นเรื่อย ๆ จากตัวอย่างที่เห็นได้อย่างมากมายในปัจจุบัน รวมถึงโปรเจกต์ที่กำลังพัฒนาอีกมากที่มีโอกาสจะถูกผลักดันออกมาสู่สังคมในช่วงปี 2022 นี้