บล็อกเชนปกป้องข้อมูลประจำตัว

เทคโนโลยีบล็อกเชน จะปกป้องข้อมูลประจำตัวดิจิทัลได้อย่างไร

อินเทอร์เน็ตทำให้เกิดยุคใหม่ ของการรักษาความปลอดภัยข้อมูล และสถานการณ์ความเป็นส่วนตัว เนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากขึ้นที่เปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยดิจิทัล ความเป็นส่วนตัว และความสมบูรณ์ของข้อมูลจึงกลายเป็นศูนย์กลาง เพื่อแสดงขอบเขตของปัญหาเหล่านี้ การศึกษาการฉ้อโกง Javelin Strategy & Research Identity Fraud Study ปี 2021 เปิดเผยว่าการสูญเสียการฉ้อโกงข้อมูลระบุตัวตนมีมูลค่าสูงถึง 56 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020

ระบบการจัดการข้อมูลประจำตัวแบบดั้งเดิม ในปัจจุบันมีการรวมศูนย์อย่างหนัก ส่งผลให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามหลายราย ควบคุมข้อมูลของคุณ ปัญหานี้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในโซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีอยู่หลายแห่ง ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตน ได้เพียงผู้เดียวอีกต่อไป ส่งผลให้ข้อมูลที่เป็นความลับของพวกเขามักถูกรั่วไหล และใช้ในทางที่ผิด

สถานการณ์ปัจจุบัน

ในปัจจุบัน ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์กำหนดให้ผู้ใช้ ต้องให้ข้อมูลประจำตัวที่ตรวจสอบได้ สำหรับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ “digital identity – ข้อมูลประจำตัวดิจิทัล” นี้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ มักจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ “ข้อมูลประจำตัวดิจิทัล” เกี่ยวกับผู้ใช้ จากนั้น จัดเก็บไว้ในข้อมูลปกติในเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง จากการออกแบบ ระบบนิเวศแบบรวมศูนย์ จะกระจัดกระจาย ทำให้มีความโปร่งใสน้อยที่สุดสำหรับผู้ใช้ และไม่ปลอดภัยมากขึ้นเรื่อย ๆ

นอกจากนี้ ระบบการจัดการข้อมูลประจำตัวแบบรวมศูนย์ ยังขาดคุณลักษณะของการจัดการข้อมูลประจำตัว ที่สามารถดูแลตนเอง ส่งผลให้เกิดกระบวนการซ้ำซ้อนในการตรวจสอบ ตรวจความถูกต้อง และจัดการข้อมูลประจำตัวดิจิทัล ของผู้ใช้ตลอดวงจรชีวิต การดำเนินการเหล่านี้มีราคาแพงเกินไป ซ้ำซาก และน่าเบื่ออย่างรวดเร็ว ซึ่งจำเป็นต้องมีการกระทบยอด และตรวจสอบข้อมูลด้วยระบบ manual

ดังนั้น เราจึงต้องการโซลูชันที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้และธุรกิจสามารถโต้ตอบกันทางดิจิทัล ในขณะที่สามารถรักษาความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของข้อมูลได้

แก้ปัญหาได้ ด้วยบล็อกเชน

โซลูชันการจัดการข้อมูลประจำตัว ที่ขับเคลื่อนด้วย บล็อกเชน มีศักยภาพ ในการกำจัดปัญหาที่ทำให้ข้อมูลประจำตัวดิจิทัลสับสนซับซ้อน

โดยเนื้อแท้แล้ว บล็อกเชน รับประกันความปลอดภัย และความไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ผ่านทางเครือข่ายแบบกระจาย การควบคุมพลังของเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบ กระจายศูนย์ ( DLT ) ของ บล็อกเชน โซลูชันการจัดการข้อมูลประจำตัวแบบ กระจายศูนย์ จะไม่เพียงแต่ให้ผู้ใช้ควบคุมข้อมูลของตนได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง แต่ยังป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และการใช้ในทางที่ผิด

การจัดการ ข้อมูลประจำตัวแบบ กระจายศูนย์ ช่วยให้ธุรกรรมที่ไม่ระบุตัวตน มีความโปร่งใสและไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ เนื่องจากการจัดการวงจรชีวิต ของข้อมูลประจำตัวดิจิทัล ได้รับการจัดการตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยสัญญาอัจฉริยะที่ กระจายศูนย์

การใช้เทคโนโลยี บล็อกเชน ผู้ใช้ ( และองค์กร ) สามารถสร้างและจัดการข้อมูลประจำตัวที่ กระจายศูนย์ได้ ตัวระบุการ กระจายศูนย์ ( decentralized identifier – DID ) โปรไฟล์นามแฝง ที่เชื่อมโยงกับที่อยู่ IP ของผู้ใช้สามารถสร้างได้สำหรับบุคคล entity และแม้แต่วัตถุ ผู้ใช้คนเดียวสามารถมี DID หลายตัว เพื่อจำกัดจำนวนความเป็นส่วนตัว ที่ต้องการเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมี DID สำหรับแพลตฟอร์มเกม และอีกอันสำหรับแพลตฟอร์มทางการเงิน ตลอดกระบวนการนี้ cryptography มีบทบาทสำคัญในการรับรองความปลอดภัยของข้อมูล ความเป็นส่วนตัว และความไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ DID เป็นคีย์ส่วนตัว ซึ่งหมายความว่า มีเพียงเจ้าของคีย์เท่านั้นที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า พวกเขาเป็นเจ้าของหรือควบคุมข้อมูลระบุตัวตน

เนื่องจากความต้องการความเป็นส่วนตัว ของข้อมูลแบบ end-to-end กำลังเพิ่มขึ้น คำว่า “การดูแลอัตลักษณ์ด้วยตัวเอง – self-sovereign identity” จึงกลายเป็นประเด็นร้อนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด การดูแลอัตลักษณ์ด้วยตัวเอง หมายความว่าผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลของตนอย่างเต็มที่ในอุปกรณ์ ( และบริการ ) ที่พวกเขาใช้ ในเวลาเดียวกัน ผู้ใช้จะมีตัวเลือกในการให้ข้อมูลที่จำเป็น แก่บุคคลที่สามเท่านั้น และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพวกเขาเอง

KILT Protocol เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ใช้ประโยชน์ จากศักยภาพของเทคโนโลยี บล็อกเชน เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบการจัดการข้อมูลประจำตัวดิจิทัลในปัจจุบัน KILT Protocol ซึ่งสร้างโดย BOTLabs GmbH อนุญาตให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตน โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล ในขณะที่รักษาข้อมูลของผู้ใช้ ให้เป็นส่วนตัวและปลอดภัย KILT ได้แนะนำวิธีการดั้งเดิม ในการสร้างความไว้วางใจ ผ่านข้อมูลประจำตัวที่ตรวจสอบแล้ว ( หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ใบรับรอง ) สู่ระบบนิเวศดิจิทัล

เทคโนโลยีการ กระจายศูนย์ แบบโอเพ่นซอร์สของ KILT ช่วยให้สามารถจัดการ การยกเลิกและตรวจสอบการรับรองได้ ซึ่งเป็นผลให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบตัวตนออนไลน์  โดยไม่ต้องให้ข้อมูลที่เป็นความลับ DID ควบคู่ไปกับกุญแจสาธารณะ ถูกจัดเก็บไว้บน on-chain ทำให้แอปพลิเคชัน สามารถเข้าถึงข้อมูลที่แบ่งปัน โดยไม่ต้องถามผู้ใช้อีก

ทีม KILT Protocol เป็นหัวหอกในแนวคิด ของการจัดการข้อมูลประจำตัวด้วยตนเอง ได้เปิดตัว SocialKYC ซึ่งเป็นบริการตรวจสอบตัวตนแบบ กระจายศูนย์ ซึ่งมาแทนที่กระบวนการตรวจสอบ KYC ที่มีอยู่สำหรับบริการ Twitter และบริการอีเมล

การกระจายศูนย์ จะมีบทบาทสำคัญ ในการกำหนดอนาคตของอินเทอร์เน็ตอย่างไม่ต้องสงสัย การปฏิวัติของ Web 3.0 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และความต้องการโซลูชันการจัดการข้อมูลประจำตัวแบบ กระจายศูนย์ ที่ส่งผ่านอำนาจกลับคืนสู่ผู้ใช้ นั้นมีสูงเป็นประวัติการณ์ ด้วยแพลตฟอร์มอย่าง KILT Protocol ที่เป็นศูนย์กลาง ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล จึงเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั่วโลก ในท้ายที่สุด

ที่มา : zycrypto.com